>

novosti logo

Piše B.M.

Alain Badiou u Srbiji

Francuski filozof i jedan od najznačajnijih mislilaca današnjice, održat će 12. siječnja u Beogradu predavanje ‘Živi prezent i politički subjekt’, a 14. siječnja u Novom Sadu na temu ‘Obavezno kazalište’. Badiou je istrajan borac novog tipa politike nestranačke orijentacije, koji smatra da se istinska politika misli, a ne glasa. Kako kaže, politika emancipacije je mišljenje novog, a nikako kompromis s logikom kapitalo-parlamentarizma. Konstatirajući da smo u eri ponovnog rođenja historije, o čemu svjedoči globalni val narodnog bunta, Badiou pažljivo reinterpretira poraze revolucionarnih sekvenci (Francuska revolucija i druge), naglašavajući da se ta iskustva moraju sagledati kao putokazi, a ne stranputice, za jednu novu politiku emancipacije.

1/1