>

novosti logo

Društvo Društvo

Bilježnica Robija K.: Novogodišnja basna

Tata je zacendrao: ‘Smilujte se, šjor gico! Škapulajte nas odavde, vruće je za popizdit!’ Gudinko je rekao: ‘Hm! Jedinou ako ste spvremni ispvričat se šta ste zajebauali ulast!’ Tata je cijuknijo: ‘Spremni smo, kako nismo!’ Mama je zacvilila: ‘Spremni smo trista posto!’ Gudinko je rekao: ‘Da čujen!’ Mama i tata su viknili iz škrovade: ‘Za doum spvremni!’

Ja sam sa mojim tatom išao kod onog barba Jakaše u mesnicu da kupimo gudinka. Nama je gudinko bijo potreban da ga mama ispeče u škrovadi za novu godinu. Prije toga su kod nas doma u kući bili dogovori i pregovori. Mama je u pregovorima pitala: ‘Oćemol za ovu novu godinu ispeć tuku ili prase?’ Tata je rekao: ‘Bolje prase! Neka tuka ostane na Pantovčaku!’ Tu je tata uvatijo se za drob od smijade. Mama je isto razvalila turbo kes i rekla je da će se upišat od šege. Onda su mama i tata dali si po gimi fajv. Ja nisam kužijo bože tebe.

Moj tata je u mesnici rekao: ‘Onda, Jakaša? Jesil mi ostavija gudinka?’ Barba Jakaša je rekao: ‘Naravski da jesan! Čeka te cilo jutro! Baš je maloprije pita za tebe!’ Onda je barba Jakaša pokazao sa rukom prema kuki di je visijo gudinko. Barba Jakaša je rekao: ‘Šta kažeš? Jel može bit šesniji?’ Tata je rekao: ‘A u pene, pari mi malo velik!’ Barba Jakaša je rekao: ‘Šta velik, kurac, nema u njemu ni sedan kili! Pogleaj ga, čoviče, nema na njemu trunke biloga! Kad ga spržiš u škrovati, bićeti ka maslo!’ Tata je pitao: ‘A jel pravi domaći?’ Barba Jakaša je rekao: ‘Ne, nego smo ga dopremili iz Kanade!’ Tu je barba Jakaša rikavela od smijade. Onda je i moj tata blokao od smija. Onda su barba Jakaša i tata dali si po gimi fajv. Ja nisam kužijo bože tebe.

Onda je barba Jakaša skinijo gudinka sa kuke. On je tatu pitao: ‘Oš da ti ga malo istranširam?’ Tata je rekao: ‘Šta ja znan, jebate? Jel misliš da triba?’ Barba Jakaša je rekao: ‘Pa nije da triba, nego bi mi ga čisto bija gušt cipnit par puti sa satarom! Onako, više iz sporta!’ Tata je rekao: ‘Ne znan oćel mi žena popizdit! A nisan ponija mobitel da je pitan!’ Barba Jakaša je rekao: ‘A da pitamo gudinka?’ Tata je nagnijo se prema gudinku i pitao je: ‘Gudinko, oš da te Jakaša par puti cipne sa satarom?’ Gudinko nije ništa govorijo. Tata je rekao: ‘Šta šuti, koji kurac?’ Barba Jakaša je rekao: ‘Izgleda da ne razumi hrvacki!’ Tu je barba Jakaša ligenzi od smijade. Onda je i moj tata odvalijo revijski kes. Onda su barba Jakaša i tata dali si po gimi fajv. Ja nisam kužijo bože tebe.

Tata ja naprtijo gudinka na rame da dobaci ga do portapaka od auta. Ja sam gibao kraj njega i kopao sam nos. Onda je naišao onaj barba Mario. Barba Mario je tati rekao: ‘Oooo, bogami ti je teška nevolja legla na kosti, a?’ Tata je rekao: ‘Sedan kili čiste vage!’ Barba Mario je rekao: ‘Ko će to sve noćas izist, bogte dragi jeba… Nego, šta kažeš na novog premijera?’ Tata je rekao: ‘Ne kažen ništa, nosin gudinka do portapaka!’ Barba Mario je rekao: ‘Dobro, jebaga patak, šta ti gudinko smeta da iskažeš svoje mišljenje o premijeru?’ Tata je značajski se okrenijo prema barba Mariu. Onda je on rekao: ‘Mislin da će novi premijer povest ovu zemlju u dobrom prascu!’ Tu je tata odvalijo od smijačine. Onda je i barba Mario uvatijo se za drob od kesa. Onda su tata i barba Mario dali si po gimi fajv. Ja nisam kužijo bože tebe.

Kad smo došli doma kod kuće tata je iskrenijo gudinka na stol. On je mami rekao: ‘Onda? Šta kažeš? Oćel bit okej?’ Mama je gledala u gudinka i rekla je: ‘Ajme šta je smišan! Samo mi se pari malo velik, a?’ Tata je rekao: ‘Šta velik, kurac, nema u njemu ni sedan kili! Panceta mu je tanja od centimetra! Kad ga spržimo u škrovadi, biće ka maslo!’ Mama je rekla: ‘A je, stvarno je šestan! Još mu i repica stoji uzgor!’ Tata je rekao: ‘Jakaša ga je tija istranširat, al mu nisan da!’ Mama je rekla: ‘Njemu samo da je cipat sa satarom!’ Tata je rekao: ‘A šteta bi ga bila unakazit! Jelda je vrhunski gudinko?’ Mama je rekla: ‘Prva liga! Govori šest jezika!’ Tata je dignijo kažimprst i rekao je: ‘Al hrvacki mu je najslabiji!’ Tu je tata riknijo od smijade. Onda je i mama odvalila upiš od kesa. Onda su mama i tata dali si po gimi fajv. Ja nisam kužijo bože tebe.

Samo onda je u kužinu uletila moja mala sestra Damjana. Damjanica je vidila gudinka na stolu i cijuknila je: ‘Gico! Ajme gušta, dobila san gicu!’ Mama i tata su zinili sa ustima od lakše zbunjoze. Damjana je pogledala prema lusteru i rekla je: ‘Fala ti, Dida Mraze, šta si mi donija gicu za novogodišnji poklon!’ Onda je mama nju pomilkila po kosici i rekla je: ‘Ma nije to, zlato, tvoj novogodišnji poklon, nego naša novogodišnja večera!’ Damjana je skriknila: ‘Nije moj gico večera! Mala će se sad rasplakat!’ Mama je nabrzihen rekla: ‘Dobro, nije, nije, mama se samo šalila…’ Tata je rekao: ‘Ma kakvi, zlato, samo nemoj plakat…’ Samo onda sam ja uletijo: ‘A seru ti mama i tata, Damjanice! Ne samo da su ti tili gicu spržit u škrovadi, nego su se cilo vrime sa njim zajebavali i uspoređivali ga sa onim prascem!’ Damjana je pitala: ‘Kojim prascem?’ Onda sam ja njoj šapnijo na uvo. Damjanica je cijuknila: ‘Molin?! Gico, jel to istina?’ Gudinko je rekao: ‘Žiua istina!’ Damjana je pljesnila sa rukama i rekla je: ‘Gico! Pa ti pričaš!’ Gudinko je skočijo sa stola i rekao je: ‘Damjana! Pa ja pvričam!’ Onda su gudinko i Damjanica zagrlili se i dali si po gimi fajv. Mama i tata nisu kužili bože tebe.

Roditelji su u šoku ukipali se u kužini. Onda je tata mamu utiho pitao: ‘Ženac, jel ti vidiš isto šta i ja?’ Mama je utiho rekla: ‘Vidin! A jel ti čuješ isto šta i ja?’ Tata je rekao: ‘Čujen!’ Mama je pitala: ‘Pa koji je ovo kurac?’ Tata je rekao: ‘Neam pojma, jebate irud! Ova zemlja je postala čisto ludilo! Čovik normalno ode u mesnicu, a završi u Robijevoj basni!’ Mama je rekla: ‘Nemoš virovat, čoviče! Ovo mi je veći šok od postizbornih rezultata!’ Onda sam ja upitao: ‘A ko će sad završit u škrovadi, a?’ Tata je meni dobacijo: ‘Ti mala pantagano ne pizdi…’ Samo onda je neko kraj vrata od kužine rekao: ‘Nije lipo malom dečku govorit da ne pizdi!’ Neko drugi je rekao: ‘To je baš masu nepristojno!’ Kraj vrata od kužine su stojala dva dlakava mrgaša. Damjanica je mami i tati rekla: ‘Dozvolite da van prestavim gicine gorile! Ovo su Kiler i Surovi!’ Onda su Kiler i Surovi dali si po gimi fajv. Mama i tata nisu kužili bože tebe.

Poslje su mama i tata parili se u škrovadi. Tata je rekao: ‘Muku ti isukrstovu, šta je vruće!’ Mama je rekla: ‘Gospe moja, cila san se opotila! A još su nabili ovih kumpira i kapule okolo, ne mogu se maknit ni rukama ni nogama!’ Onda sam ja provirijo kroz staklo od rerne. Ja sam doviknijo prema unutra: ‘Gospodo, oćetel možda da vas Jakaša par puti cipne sa satarom?’ Mama i tata su samo gledali iznutra sa stravom i hororom. Ja sam okrenijo se prema gudinku i rekao sam: ‘Izgleda da neće!’ Tata je u škrovadi stenjao: ‘Čoviče božji, pa totalno ćemo se ovde spržit! Skončaćemo ka u krebatoriju!’ Mama je cvilila: ‘Ja san gotova, majkemi mile! Već mi se uvatila korica na ušima!’ Onda je tata nekako izvukao ruku iz škrovade i zalupao je po vratima od rerne. Onda je gudinko dogibao do špahera. Iza njega su stajali Kiler i Surovi. Gudinko je otvorijo vrata od rerne i pitao je: ‘Šta je bilo, gouspodo? Jel ima kakuih pvroblema?’ Tata je zacendrao: ‘Smilujte se, šjor gico! Škapulajte nas odavde, vruće je za popizdit!’ Gudinko je rekao: ‘Hm! Jedinou ako ste spvremni ispvričat se šta ste zajebauali ulast!’ Tata je cijuknijo: ‘Spremni smo, kako nismo!’ Mama je zacvilila: ‘Spremni smo trista posto!’ Gudinko je rekao: ‘Da čujen!’ Mama i tata su viknili iz škrovade: ‘Za doum spvremni!’

Robi K. (IIIa)

Tekst prenosimo s Peščanika
1/1