Novosti

Kronika

Чувaри eтничкe рaзнoликoсти

Maрин Бoдрoжић, прeдстaвник ‘Mлaдих eврoпских нaрoдa’ (JEН), o пoвeзивaњу мaњинских oргaнизaциja: Умрeжeнo je 39 eврoпских oргaнизaциja млaдих кojимa je циљ oчувaти идeнтитeтe, jeзикe, културe и oбичaje нaциoнaлних мaњинa

Cuy3rj2bag55hxs4z6dqwxg00hd

Beograđanin dalmatinskih korijena – Marin Bodrožić

Beograđanin Marin Bodrožić (31), predstavnik je JEN-a (Youth of European Nationalities), Mladih evropskih naroda. JEN je međunarodna mreža omladinskih manjinskih organizacija, a naš sugovornik je potpredsjednik za međunarodne odnose i unutrašnja pitanja.

- JEN čini 39 članica koje predstavljaju kulturu i običaje svoje manjine. Glavni ciljevi naše mreže su razvoj prava te očuvanje identiteta, jezika i kultura nacionalnih, etničkih i jezičnih manjina u Evropi, kao i interkulturalna razmena među pripadnicima različitih manjina i većinskim narodima. Član JEN-a je i Srpski omladinski forum iz Hrvatske, no on je poslednjih desetak godina potpuno neaktivan i sa njegovim predstavnicima ne uspevamo stupiti u kontakt, pa ne znamo da li su se rasformirali. Mislim da bi bilo jako dobro da nam se priključi i Srpsko narodno vijeće - kaže Bodrožić.

Na nedavnom prvenstvu nacionalnih manjina Evrope u nogometu Europeada je predstavljena i kampanja JEN-a ‘Raznolikost povezuje’, čiji je cilj pripadnike većinskih naroda upoznati sa diskriminacijom i problemima sa kojima se suočavaju pripadnici manjina, ali i svim prednostima manjinske raznolikosti i interkulturalne razmjene. U sklopu kampanje organizirane su brojne nagradne igre, a posjetiteljima se i kroz intervjue i razgovore nastojalo približiti svrhu i ciljeve JEN-a. Odigrana je i prijateljska nogometna utakmica između ekipe JEN-a te izbjeglica i emigranata iz Južnog Tirola, čime se pokušala potaknuti atmosfera dobrodošlice prema protjeranima i poručiti da zaslužuju ravnopravan tretman.

- To je naš doprinos borbi protiv govora mržnje, ksenofobije i rasnog nasilja nad izbeglicama, koji je započet usvajanjem Rezolucije o izbegličkoj situaciji u Evropi na Generalnoj skupštini mreže održanoj u martu u mađarskom Pečuhu. Veliko mi je zadovoljstvo da sam učestvovao u usvajanju tog akta te da radim na njegovoj implementaciji: naime, iako sam bio malo dete tokom postjugoslavenskih ratova i nisam živeo u ratnim područjima, ti su sukobi ostavili snažan utisak na moju generaciju - ističe Bodrožić.

JEN u sljedećih par godina planira nastaviti i intenzivirati suradnju sa drugim međunarodnim institucijama i organizacijama koje zastupaju prava manjina, pa će tako sudjelovati i u radu Europskoga omladinskog foruma, FUEN-a čiji je redovni član i SNV, Savjetodavnog odbora za omladinska pitanja Savjeta Europe, Međunarodne mreže romskih organizacija, Ekonomskog i Socijalnog savjeta UN-a… Namjera je i proširenje mreže za najmanje dvije omladinske manjinske organizacije, što i SNV-u pruža priliku da joj se pridruži.

JEN svake godine organizira barem četiri velika seminara tokom kojih pripadnici manjina razmjenjuju svoja iskustva, usvajaju nova znanja i zajedno planiraju buduće aktivnosti. Među tim aktivnostima je i izdavanje ‘Manjinske kuharice’, ali i ‘Bijele knjige ljudskih prava manjina’, te drugih publikacija koje čitatelje bolje upoznavaju sa manjinama i načinima ostvarivanja njihovih prava.

Bodrožić u Beogradu radi kao službenik osiguranja, iako je po struci povjesničar. Po ocu je porijeklom iz Dalmacije, iz sela Privija i Koljane kod Vrlike: prvo je sada napušteno, a drugo je potopljeno Peručkim jezerom prilikom izgradnje hidrocentrale na Cetini. Njegova je obitelj još 1956. godine odselila u Banatsko Novo Selo i Inđiju.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više