>

novosti logo

Intervjui Intervjui
Piše Mirna Jasić

Dajana Subić Sestre za volanom

Predsjednica zadarske podružnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara/medicinskih tehničara: Pravilnikom nije predviđeno tko je vozač u timu, pa su medicinske sestre/tehničari preko noći postali vozači hitne pomoći

Zbog čega su medicinske sestre i tehničari dovedeni u nezahvalan položaj u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije?

Glavni razlog je u samom temelju sustava po kojemu je reorganizirana izvanbolnička hitna služba u Hrvatskoj, kao i neprovedba plana po kojemu se hitna služba trebala reorganizirati. Naime, prvi pravilnik o reorganizaciji je T2 timove planirao kao tročlane, odnosno u timu bi radili profesionalni vozač, jedna medicinska sestra i tehničar koji je specijalist iz područja hitne medicine te jedna medicinska sestra i tehničar koji nema završenu specijalizaciju. Od toga plana se naknadno odustalo, pa je pravilnik o reorganizaciji izmijenjen i njime je T2 tim predviđen kao dvočlani s jednom medicinskom sestrom i tehničarom specijalistom iz područja hitne medicine te s jednom medicinskom sestrom i tehničarom bez završene specijalizacije. Drugi pravilnik nije predvidio tko bi trebao voziti kola u takvom timu, pa se dogodilo da su medicinske sestre i tehničari preko noći postali vozači hitne pomoći.

Konačni pravilnik prema kojem je hitna pomoć reorganizirana u svom sadržaju nije u potpunosti loš, no problem je nastao u neprovođenju plana. Naime, za medicinske sestre i tehničare u hitnoj pomoći je predviđena specijalizacija, nakon koje bi se mogle dobiti dodatne kompetencije, a kojima bi se izbjegao cijeli niz nezahvalnih situacija. Međutim, program specijalizacija nikada nije zaživio i danas smo dobili timove T2 koji su formirani s dvije medicinske sestre i tehničara koji bi unutar kompetencija medicinskih sestara i tehničara, koje je propisala Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS), trebali obavljati poslove izvanbolničke hitne medicine. Ako pogledamo kompetencije medicinskih sestara i tehničara koje propisuje HKMS, jasno je zašto su kolege i kolegice u zaista nezavidnom položaju, pogotovo jer veliki dio tih kolega ima dugogodišnje radno iskustvo u izvanbolničkoj hitnoj te završen cijeli niz međunarodnih tečajeva i edukacija koje su dobre i poželjne, ali na žalost ne daju nove kompetencije, pa se događa da konstantno raste razina znanja što ne prati razina kompetencija.

Koliko medicinskih sestara obavlja posao vozača?

Točan podatak o broju medicinskih sestara i tehničara koji rade posao vozača je nezahvalno napamet iznositi, posebno jer povremeno na pojedinim ispostavama postoje T2 timovi koji rade u sastavu jedna medicinska sestra i tehničar plus jedan vozač. To je s medicinskog aspekta pomalo porazno, jer u tom slučaju jedna medicinska sestra i tehničar na intervenciji ima pomoć samo jednog nemedicinskog radnika, dok je s aspekta sigurnosti u prometu to idealno rješenje. Stoga se logično nameće zaključak da bi T2 timovi problem s vožnjom kola hitne pomoći riješili dodavanjem trećeg člana tima, odnosno vozača koji bi obavljao poslove iz svog djelokruga kompetencija i odgovornosti. No, bez dvije medicinske sestre i tehničara, od kojih bar jedna ima specijalizaciju iz hitne medicine te dodatne kompetencije, ostali problemi neće biti riješeni. Sam taj sustav rada traje od osnivanja Zavoda za hitnu medicinu koji na svojim stranicama ima javno objavljenu mrežu hitne medicine u RH, gdje se točno vidi koliko koja županija ima dogovorenih T1 i T2 timova, kao i timova dežurstava, pripravnosti i medicinske prijavno dojavne jedinice (MPDJ), za koju čak postoji i podatak u kojem sastavu rade odnosno koliko je ugovoreno medicinskih sestara i tehničara i doktora na pojedinoj MPDJ. Važno je spomenuti da je u pojedinim ispostavama, osobito onim udaljenijim od bolnica uveden tzv. nadstandard da bi se T2 timovima olakšao posao, pa im je povremeno u neke smjene dodan liječnik iz koncesije ili iz druge ispostave koja ima T1 timove. Na taj način se pokušalo olakšati pacijentima i timovima T2 jer je u ambulantama hitne medicine svakodnevno vrlo velik broj pacijenata, posebno vikendom koji su uglavnom ne hitni. No, unatoč tome T2 ih sam bez liječnika ne bi mogao zbrinuti i svi bi morali ići do prvog liječnika ponekad i do 40 kilometara udaljenosti. Ovako, liječnik koji im je dodan ambulantno obradi ponekad i 90 posto takvih pacijenata, bez potrebe da igdje idu.

Nakon samo nekoliko obuka na poligonu, medicinske sestre i tehničari, koji nisu profesionalni vozači, puštaju se na cestu. Bilo je i nekoliko ‘totalki’ vozila.

Jedan od razloga nastanka tih nesreća je u samom sustavu, odnosno u načinu provedbe reorganizacije hitne medicine. Zadarska županija ima velik broj ispostava, mnogo veći od nekih drugih županija. Isto tako ima i mnogo veći broj timova, pa bi tako trebalo uzeti statističke podatke s obzirom na broj timova, broj intervencija i nesreća za sve Zavode, te ih usporediti, kako bi se utvrdilo da li Zadarska županija odskače od prosjeka. Rješenje ovog problema bila bi specijalizacija za medicinske sestre i tehničare na sveučilišnoj razini nakon koje bi trebalo napraviti dopunu kompetencija prema kojima bi medicinske sestre i tehničari dobili ovlasti, na primjer ordinirati i primijeniti adrenalin u reanimaciji i tako nekome spasiti život. Primjer s adrenalinom je namjerno izdvojen, jer ne postoji iznimka kada se on ne daje u reanimaciji, no osobnih primjera je mnogo. Sestre i tehničari nerijetko su u situaciji da znaju kako mogu pomoći pacijentu, ali ne smiju, pa se pacijent vozi do prvog liječnika ili liječnik, uglavnom u sklopu T1 tima, dolazi na mjesto intervencije što je ipak gubitak dragocjenog vremena.

Što ćete kao sindikat učiniti da se riješi ovaj problem?

Povjerenstvo za hitnu pomoć HSSMS-MT-a održalo je nekoliko sastanaka na kojima su napravljeni konkretni prijedlozi s financijskom konstrukcijom. Nakon toga održan je i radni sastanak s resornim ministrom Sinišom Vargom kojemu su izneseni konkretni prijedlozi, a on je obećao da će se osobno zauzeti da se neki od njih što hitnije provedu. Tako je za ovu godinu planiran početak specijalizacije za medicinske sestre/tehničare iz hitne pomoći na nivou sveučilišta. Također, isplanirana je daljnja suradnja po ovom principu, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice.

1/1