>

novosti logo

Piše -

Debeljak je Brodosplit spasio likvidacije

Reakcija Josipa Jurišića, voditelja odnosa s javnošću Brodosplita: ‘Debeljakov BrodolomSplit‘: Da ‘nema gazde Debeljaka, ne bi bilo ni Brodosplita’ jer je potpisivanjem kupoprodajnog ugovora s tvrtkom DIV-Brodogradnja d.o.o., splitsko brodogradilište izbjeglo stečaj i sigurnu likvidaciju

24. lipnja u tiskanom izdanju Novosti objavljen je članak pod nazivom: ‘Debeljakov Brodolomsplit‘ u kojem je navedeno više netočnih informacija pobliže navedenih u nastavku zahtjeva za ispravak tih informacija.

Radi ispravljanja netočnih i nepotpunih informacija kojim je došlo do povrede prava i interesa podnositelja zahtjeva za ispravak budući da se takvim informacijama direktno šteti njegovom ugledu i časti, a u svrhu istinitog informiranja javnosti i zaštite ugleda i interesa Brodograđevne industrije Split d.d. i njenih radnika u zakonskom roku sukladno odredbama čl. 40, 41. i 42. Zakona o medijima podnosi se glavnom uredniku zahtjev za ispravak objavljenih informacija i to netočnih informacija kako dalje slijedi:

Navedena konstatacija koju iznosi Sindikat metalaca o nepoštivanju privatizacijskog ugovora i nenamjenskog trošenja državnog novca je potpuno netočna jer društvo Brodosplit ispunjava sve Ugovorne uvjete, za koje daje redovna mjesečna izvješća, a Ministarstvo gospodarstva na temelju istih dva puta godišnje dostavlja svoje izvješće u Europsku Komisiju. Tim izvješćima se potvrđuje uredno ispunjavanje obveza Društva iz Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodosplita d.d.

Netočno je također navedeno da se Brodosplit dotira, jer je točno i općepoznato da današnji državni doprinos pokriva gubitke koji su posljedica prošlosti i isključiva krivica Prodavatelja te da država kao bivši vlasnik mora sudjelovati u restrukturiranju sa 60% ukupnih troškova, a Društvo s 40% u ukupnim troškovima restrukturiranja.

Nadalje, nije točna informacija da je Brodosplit završio u blokadi i da je nalaz državne revizije utvrdio nenamjensko trošenje novca na pozajmice i kupnju materijala. Nalaz poreznog nadzora napravljen i dostavljen svim strankama te se u njemu potvrđuje da nema nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava za isplate otpremnina radnicima, za pozajmice ovisnim društvima, a broj zaposlenih u grupi Brodosplit nikada nije bio manji od 2000 koliko ih je ugovorom obavezno biti, već cijelo vrijeme od 10 do 25% više od tog broja.

Potpuno je netočna i zlonamjerna konstatacija sindikalnog predstavnika da je u škveru trenutno jedini važan posao izrade brana za morski prolaz, tzv. ‘vrata za Veneciju’, kad i ptice na grani znaju da je u knjizi narudžbi samo u brodograđevnom dijelu prodaje aktivno 16 novogradnji brodova te niz vanbrodograđevnih projekata. Sve ovo što radimo, a tiče se vanbrodograđevnih projekata poput ‘Vrata Venecije’ ili lučkih portalnih dizalica smjer je novog Brodosplita koji gradi svoju budućnost na profitabilnom, disperziranom i održivom poslovanju koje odolijeva svim izazovima na svjetskom brodograđevnom tržištu.

U međuvremenu je doneseno rješenje arbitražnog suda u Londonu kojim se potvrđuje ispravnost odluke Uprave Brodosplita o raskidu Ugovora o gradnji riječnog kruzera s ruskim brodovlasnikom, a zbog nepoštivanja ugovornih obveza. Istim rješenjem određuje se ugovornom Kupcu broda i plaćanje zaostalih rata Brodosplitu s kamatama, kao i naknada troškova procesa.

Odlukom arbitražnog suda iz Londona ukinuta je i privremena mjera zabrane raspolaganja sredstava s poslovnih računa jedne tvrtke u grupaciji Brodosplita d.d.I na kraju najapsurdniji navod gdje sindikalac Franić dodaje da na splitskim ulicama susreće neke od 300 bivših radnika Brodosplita koji su otišli na rad u inozemstvo, a koji bi se sutra vratili u škver da nema gazde Debeljaka.

Podsjećamo da ‘nema gazde Debeljaka, ne bi bilo ni Brodosplita’ jer je potpisivanjem kupoprodajnog ugovora s tvrtkom DIV-Brodogradnja d.o.o., splitsko brodogradilište izbjeglo stečaj i sigurnu likvidaciju. Nakon više od tri godine provedbe, stvoreni su preduvjeti za održivo poslovanje na otvorenom svjetskom tržištu. Poslovanje ne vodimo prema kriteriju nečijeg mišljenja nego poslujemo prema kriteriju isplativosti, potražnji na tržištu, tehničko-tehnološkoj konkurentnosti i raspoloživim rokovima.

Sve Franićeve tvrdnje su redom neistinite, a potom i uvredljive za Tomislava Debeljaka. Joško Franić se i ovim neistinitim, ali i krajnje iracionalnim tvrdnjama još jednom pokazao kao sindikalni predstavnik koji sindikalnu politiku umjesto legalnim sindikalnim metodama provodi klevetama, uvredama, nastojeći pod svaku cijenu destabilizirati rad uprave i poslovanje Brodosplita.

1/1