>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše Z.V.

Dislokacija staroga groblja

Neobičan građevinski zahvat u Sokolovcu: Zbog radova na novoj pruzi prema Mađarskoj, posmrtni ostaci iz tridesetak starih grobnih mjesta bit će preseljeni na novu lokaciju u dogovoru s potomcima

Mještane Sokolovaca iznenadila je vijest o početku radova Hrvatskih željeznica na starom mjesnom groblju. Razlog je izgradnja nove trase pruge prema susjednoj Mađarskoj zbog koje će biti uklonjeno tridesetak starih grobnih mjesta.

Na terenu, zajedno s radnicima -a, na iskopima posmrtnih ostataka rade arheolozi iz zagrebačke tvrtke GeoArheo. Arheolozi poručuju javnosti kako nema razloga za zabrinutost jer će svi ekshumirani ostaci i predmeti biti sakupljeni i sahranjeni na drugoj lokaciji u dogovoru potomaka pokojnika i sokolovačke općinske vlasti.

- Moram reći da smo dosad pronašli vrlo malo grobova, samo neke fragmente ostataka i ljesova. Preostaje nam za ekshumaciju još nekoliko grobova s gornje strane. U nekim grobovima pronašli smo novčiće Kraljevine SHS, koji su stavljani u ljesove pokojnika. Sve pronađene stvari iz grobova također će biti pohranjene u zajedničku grobnicu. Dosad su iskopana 22 groba, a sveukupno ih je tridesetak - rekao je arheolog Krešimir Grbavac i dodao da su na groblju pokapani pokojnici u razdoblju između dva svjetska rata.

O radovima na groblju, obaviješteno je Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Sokolovac. Predsjednik Milan Crljenica je u vezi svega redovito u kontaktu s načelnikom Općine Vladom Bakšajem.

- Koliko je poznato, na groblju su pokojnici katoličke i pravoslavne vjere, a ima i sačuvanih kamenih spomenika pisanih na ćirilici. Odmah nakon dojave o iskopima, kontaktirao sam sokolovačkog općinskog načelnika. Posmrtni ostaci bi trebali biti smješteni u novu grobnicu o čijoj će se lokaciji odlučiti naknadno - istaknuo je Crljenica.

1/1