>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše N.J.

Donacija bijele tehnike

Zahvaljujući suradnji Srpskog narodnog vijeća i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, županijska vijeća srpske nacionalne manjine su i ove godine organizirala podjelu bijele tehnike za Srbe povratnike. Kamioni su donaciju 17. oktobra dopremili u Batinjane, Krnjak, Korenicu, Ondić, Gračac, Obrovac, Benkovac i Knin, gdje su ih dočekali manjinski aktivisti i pripremili za daljnju distribuciju.

- Na području Bjelovarsko-bilogorske županije raspoređeno je 17 mašina za pranje rublja, frižidera i štednjaka, u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji podijeljeno je po 26, dok je u Zadarsku županiju stiglo 24 komada bijele tehnike. Također, povratnicima koji su se nedavno vratili na područje Knina dodijeljeno je pet komada bijele tehnike - rekla je Emina Đurašević iz Centra za razvoj SNV-a, koja je koordinirala akciju.

- Ukupna vrijednost donacije Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije iznosi oko 19.000 eura, dok je SNV u troškovima učestvovao s približno 4.500 eura. Suradnja s Komesarijatom teče izvrsno. Donacija bijele tehnike uspješno je odrađena i već smo krenuli u pripremu za novu koja bi se trebala realizirati do kraja ove godine - rekla je Emina Đurašević.

1/1