>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše N.J.

Dopunski manjinski izbori

Hrvatska vlada na svojoj je sjednici krajem avgusta donijela odluku o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine. Dopunski izbori bit će održani u nedjelju, 1. oktobra, a na njima će se birati po jedan srpski predstavnik za općinska vijeća u Lasinji (Karlovačka županija) i Polači (Zadarska županija).

Osim njih birat će se i po jedan romski predstavnik za općinska vijeća u Petrijancu (varaždinska županija), Kotoribi i Podturenu u Međumurskoj županiji.

Shodno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima, Srbi, odnosno Romi, u spomenutim su općinama imali pravo na zastupljenost, odnosno na po jednog vijećnika u njihovim općinskim vijećima. Na redovnim izborima, održanim 21. maja, općinske izborne komisije potvrdile su na osnovu izbornih rezultata da ta zastupljenost nije postignuta.

Općinska vijeća konstituirana su tokom juna, zbog čega je vlada raspisala dopunske izbore u zakonskom roku od 90 dana od konstituiranja, odredivši dan izbora za 1. oktobra.

1/1