>

novosti logo

Kronika Kronika

Dragana Jeckov: Turbulentna godina

Saborska zastupnica iz redova SDSS-a: Bili smo izloženi govoru mržnje i stigmatizaciji. Očekujem nastavak te dinamike, jer će i izbori za EU-parlament uticati na uzavrelu političku scenu

Kakva je prošla godina bila za srpsku zajednicu u Hrvatskoj?

Pre svega, bila je turbulentna i puna izazova: puno je bilo događanja, i lepih i onih manje lepih. U svakom slučaju, Klub zastupnika SDSS-a dao je svoj doprinos da se maksimalno iskoriste sve prilike, da se čuje glas naše manjine i da se u Saboru govori o našim zahtevima.

Koji su vam zahtjevi bili prioritetni?

Prvo šta mi pada na pamet i na šta sam posebno ponosna je Istanbulska konvencija, kojoj smo bili jedan od inicijatora. Tu je i Zakon o udžbenicima, gde su prihvaćene neke naše sugestije, pa Zakon o regionalnom razvoju, jako važna regulativa obzirom na činjenicu da ima jako puno jedinica lokalne samouprave u kojima srpska zajednica čini manjinu. Za ilustraciju, u 113 takvih jedinica žive Srbi, a to su uglavnom jedinice od prve do četvrte grupe. Naravno, tu su i Zakon o dječjem doplatku, Zakon o OPG-ovima, Zakon o poljoprivredi i poljoprivrednom zemljištu, set poreznih zakona i mirovinska reforma; sve su to bile parlamentarne teme u kojima je Klub učestvovao te dao svoj doprinos, pečat i osvrt.

Ima li čega s čime niste bili zadovoljni?

Na Zakon o regionalnom razvoju, koji nam je jako važan, imali smo dva amandmana i nijedan nije usvojen, a time, naravno, nismo zadovoljni. Iako se zakonski tekst odnosio na naše zahteve, mi smo insistirali da se usvoje amandmani o potrebi kreiranja fonda za potpomognuta područja iz kojeg bi se financirala infrastruktura i ruralni razvoj upravo slabije razvijenih područja. Nezadovoljni smo i produžetkom agonije oko registracije škola na manjinskom jeziku i statusom finansijski oštećenih penzionera, a toga ima još.

Budući da rješavanje problema ponajviše ovisi o dostupnom novcu, kakav je stav Kluba SDSS-a o rebalansu proračuna i proračunu za 2019.?

Naš klub je učestvovao u rebalansu i kreiranju novog proračuna, pa sa izglasanim možemo da budemo zadovoljni kao stranački i kao manjinski zastupnici. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da su sredstva za ovu godinu značajno povećana u odnosu na prošlu, a posebno pretprošlu godinu. Novca za kapitalna ulaganja i tekuće donacije sada je više za gotovo deset miliona kuna. Povećana su i sredstva za naše institucije, a sve je to rezultat rada Kluba SDSS-a.

U kontekstu rebalansa i proračuna, među važnijim su pitanjima i tzv. manjinski natječaji?

To je zaista važno pitanje i bitno je da to ljudi čuju. Program za finansiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina je rezultat delovanja klubova nacionalnih manjina. Da podsetimo, Vlada je odobrila otvaranje tri konkursa u trima ministarstvima, a reč je o iznosu od 45 miliona, sa čime smo takođe vrlo zadovoljni. Većina onih koji su aplicirali na njih već je dobila novac. Ponosni smo da su konkursi najdirektnija i najkonkretnija pomoć pripadnicima nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

Srpska će zajednica proteklu godinu zasigurno zapamtiti i po tome što je tijekom nje uglavnom bila tretirana u negativnom kontekstu? I što očekujete od ove?

Da, godina je po tom pitanju zaista bila turbulentna. Gotovo svakodnevno smo bili izlagani govoru mržnje i stigmatizaciji: ponekad imam dojam da čim nam malo krene, kad se napravi makar mali korak napred, dogodi se nešto šta nas vrati bar dva unazad. To nam u velikoj meri otežava rad, iako kroz njega nastojimo pomoći svima, ne samo pripadnicima srpske zajednice. Ove godine očekujem nastavak te dinamike, jer dolaze izbori za EU-parlament koji će takođe u izvesnoj meri uticati na uzavrelu političku scenu. No, za nas su važni manjinski izbori: na njih treba da se usmerimo i pokušamo da ostvarimo svoje ciljeve. Pri tome je važno da pripadnici srpske zajednice prepoznaju politiku koja se zasniva na miru, toleranciji i zajedničkom životu kolikogod on bio moguć. Jasno, uz poštovanje naših stečenih i zagarantovanih prava.

1/1