>

novosti logo

Kronika Kronika

Edukacijom do ostvarivanja prava

Nakon Knina projekt ‘Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava’, čiji je nositelj Srpsko narodno vijeće, predstavljen je i u Sisku.

- Projekt je financiran sredstvima iz EU Programa IPA 2012 ‘Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava’, kazala je pred okupljenima Spomenka Đurić iz SNV-a te dodala da se projekt osim u Sisačko-moslavačkoj provodi i u Šibensko-kninskoj županiji i to na osnovu analiza potreba vijeća, opće situacije i ratnog nasljeđa.

Prisutni su dobili i informacije o konkretnim aktivnostima koje će se provoditi u narednih 15 mjeseci koliko još traje projekt započet u novembru prošle godine.

- Tokom trajanja projekta bit će organizirana četiri jednodnevna obrazovna modula. Prvi će se baviti manjinskim politikama, drugi Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i njegovom primjenom, a ostala dva praktičnim znanjima koja su potrebna za uspješnu komunikaciju s lokalnom i regionalnom samoupravom te višim razinama vlasti. Sudionici projekta upoznat će se i s pisanjem projekata, financijskih planova i izvještaja te s djelovanjem na terenu. Oformit će se mreža lokalnih aktivista, a ovisno o problemima i potrebama pojedinih vijeća, održavat će se i individualne konzultacije, objasnila je Đurić.

Brojni učesnici predstavljanja su naglasili potrebu provođenja ovakvog projekta.

- Vijećnike je potrebno educirati jer ako ne znamo čime raspolažemo, naša znanja ne možemo ni iskoristiti, kazao je Bogdan Rkman, zamjenik sisačko-moslavačkog župana, i dodao da vijećima na ruku ide činjenica da 30.000 pripadnika manjina čini dobrih 20 posto ukupnog stanovništva županije.

- Osim toga, manjine međusobno surađuju, a formirana je i županijska koordinacija nacionalnih manjina, rekao je Rkman.

- Ima nekih koji su rekli da njihova vijeća do sada nisu ništa napravila, ali to nije slučaj s gradskim Vijećem srpske nacionalne manjine u Glini, rekla je vijećnica Ljuba Vrga, dodajući da njihovo vijeće povezuje srpske organizacija na tom području i organizira brojne aktivnosti, uključujući i besplatnu pravnu pomoć, iako su im gradske vlasti smanjile količinu dodijeljenih sredstava. Vrga je podržala potrebu da se članovi vijeća educiraju jer će, kako je krenulo, državnih i lokalna sredstva biti sve manje pa se nameće potreba za traženjem novih izvora financiranja.

Saša Zeljug iz Projekta građanskih prava Sisak, organizacije koja je partner na projektu, rekao nam je da je i u Kninu i u Sisku shvaćena velika potreba za ovakvim projektima.

- Svako vijeće ima svoje probleme i specifičnosti zavisne o strukturama ili razini obrazovanja i na tome se treba raditi. Tijekom provedbe projekta zajedno ćemo s vijećnicima nastojati ostvariti rezultate i omogućiti da manjinska vijeća budu učinkovita, što će manjinama omogućiti veću razinu prava, objasnio je Zeljug.

S onim što je vidjela u Sisku zadovoljna je i Valentina Zeljak Božović iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, također partnera u provođenju projekta.

- Sva ova radoznalost, zainteresiranost i žarke diskusije posljedica su dugogodišnjeg rada civilnog sektora na ovom području. Vidi se da ovdje vijeća nisu toliko uspavana kao u Šibensko-kninskoj županiji, gdje je uočljiv i problem mladog kadra. Tamo će posao biti teži i mukotrpniji, a očekujem i da ćemo ovdje vrlo brzo ubirati plodove edukacije i rada, rekla je.

- Shvatila sam i da se manjinska vijeća danas nalaze na poziciji na kojoj je civilni sektor bio prije 10 ili 15 godina. Tada smo mi hodali po edukacijama, a u međuvremenu smo toliko ojačali da nas žele ukinuti, dodala je Valentina Zeljak Božović.

Helena Dejanović, terenska koordinatorica projekta za Sisačko-moslavačku županiju, smatra da su prvi utisci i komentari sasvim dobri.

- Mislim da su sudionici zadovoljni projektom i onim što ih očekuje. Prihvatili su projekt zbog čega će naša suradnja biti uspješna, rekla je.

Koordinatorica je podsjetila da na nivou županije postoji pet manjinskih vijeća i četiri predstavnika, kao i da u općinama i gradovima ima 25 vijeća i predstavnika.

Za utiske smo pitali i Dragutina Ćelapa, predsjednika VSNM-a Topuskog.

- Očekivanja od projekta su velika. Bez obzira koliko smo se mi u prošlosti trudili, često smo nailazili na prepreke prilikom pisanja financijskih planova. Ljudi iz oorganizacija koje vode projekt se u takvim stvarima dobro snalaze i mislim da će nam pomoći u ostvarivanju naših prava.

Među okupljenima je bio i Mirko Fedak, predsjednik županijskog ukrajinskog manjinskog vijeća. Kako nam je kazao, skup koji je priredio SNV je veliki poticaj za sve pripadnike nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji.

- Iako su pripadnici manjina na lokalnoj razini educirani, naša prava se i dalje ne provode u punoj mjeri, objasnio je Fedak i dodao kako smatra da se, s obzirom da je Hrvatska članica EU, pružaju mogućnosti i za prekograničnu suradnju.

- Imamo jako dobre mogućnosti za suradnju s Ukrajinom, našom maticom. Ove godine ćemo u Lipovljane, u okviru susreta nacionalnih manjina, Ukrajinu pozvati kao zemlju partner. Tom ćemo se prilikom dogovoriti o kulturnoj razmjeni između Hrvatske i Ukrajine, ali i o projektima koji bi mogli konkretizirati našu suradnju, zaključio je Fedak.

1/2