>

novosti logo

Etiketiranje 'Balkanaca'

Za slovenske nacionaliste nema veće uvrede nego kada ih se nazove Balkancima, osim ako ih se ne smatra Jugoslavenima. Otprilike je to tako u svojem pismu novom slovenskom premijeru Miri Ceraru sročio bivši član Vlade Slovenije Dimitrij Rupel, jer je na konferenciji Europske unije o zapadnom Balkanu Slovenija tretirana kao balkanska zemlja. 'Iznenađujuće je da nas nakon dvadeset godina udaljavanja od jugoslavenskog modela EU očigledno tretira kao državu koja pripada jugoslavenskoj grupi', očajava u pismu Rupel, ističući kako su učesnici konferencije bili podijeljeni na domaćine (Austrija, Francuska, Njemačka) i goste (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija). 'Očigledno je da EU Sloveniju smatra za zemlju kojoj je potrebna pomoć i da je treba uvrstiti u neku novu balkansku ili jugoslavensku zajednicu', piše Rupel, razočaran zbog činjenice da je Slovenija, iako je 2008. predsjedavala EU-om, tretirana kao gost kojemu treba pomoć i kojega pritom treba disciplinirati. 'Od vas očekujem da sastavite vladu koja će učiniti da se na sljedećoj konferenciji Slovenija nađe s europske strane stola', zaključio je u pismu Ceraru Rupel.

1/1