>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše M.C.

Hitno obići starije

VSNM Karlovačke županije oformit će tijelo koje će ustanoviti potrebe starijih i osoba slabijeg imovinskog stanja

Najviše rasprave na sjednici Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije izazvao je prijedlog koordinatora u SNV-u Rade Kosanovića, da se u sklopu Vijeća formira novo tijelo čiji članovi bi obišli teren, uvjerili se kako žive Srbi starije životne dobi te dali preporuke kako im pomoći. Također bi bilo potrebno animirati volontere da pomažu ljudima, bez obzira na rad službenih državnih tijela, socijalnih službi ili programa Zaželi.

- Predlažem da osnujemo novi Odbor ili neko slično tijelo za socijalna pitanja, a ne da predsjednik SNV-a ide po terenu i dijeli donacije. To trebaju raditi lokalna vijeća, a predsjednik neka samo obilazi teren i razgovara sa ljudima - kazao je Kosanović.

Dožupan Mirko Martinović je ocijenio da je prijedlog na mjestu i da u Statutu postoji mogućnost da se ostvari. Dejan Mihajlović, načelnik općine Krnjak smatra da je ovo posao lokalnih vijeća i pita se da li županijski VSNM ima toliko kapaciteta da bi to mogao raditi. Smatra da treba vršiti veći pritisak na nadležne državne institucije da obavljaju svoj posao. Predsjednik Ilija Matijević smatra da VSNM nije humanitarna organizacija i da se prije Vijeću prigovaralo kako se na taj način nenamjenski troše budžetska sredstva. Sličnog mišljenja je Neven Vujnović iz Ogulina.

Na kraju je ipak zaključeno da se formira Radno tijelo za položaj i status osoba starije životne dobi i socijalnih slučajeva, koje će obići starije stanovnike i uvjeriti se u uslove njihovog života. Čine ga dožupan Martinović, Rade Kosanović, Goran Slavnić i predsjednik pojedinog općinskog ili gradskog vijeća srpske zajednice.

Ove godine Vijeće će raspolagati sa oko 250 hiljada kuna. Predsjednik Vijeća Ilija Matijević informirao je vijećnike o aktivnostima između dviju sjednica te o zahtjevu i razgovorima sa nadležnim tijelima da se novogodišnji praznici produže za jedan dan, sa 6. na 7. januara, kako bi djeca srpske nacionalnosti bila slobodna za pravoslavni Božić te da škola počne 8. januara. Informirao je o obilježavanju prve godišnjice smrti bivše predsjednice Nade Radović.

Srpski dožupan Mirko Martinović je zatražio da se Vijeće više angažira oko animiranja pripadnika srpske zajednice sa područja grada Duge Rese te općina Rakovica, Tounj, Lasinja i Josipdol kako bi se tamo formirala vijeća za što postoje zakonske pretpostavke, ali Srbi nisu organizirani niti imaju organizacije ili predstavnike.

1/1