>

novosti logo

Piše Novosti

Humanitarna akcija ‘Kolica za Nemanju’

Zajedničko veće opština iz Vukovara pokrenulo je humanitarnu akciju da bi sakupili sredstva za nova kolica Nemanji Kojčiću koji je ostao nepokretan nakon teške saobraćajne nesreće 2009.

Zajedničko veće opština iz Vukovara pokrenulo je humanitarnu akciju pod nazivom ‘Kolica za Nemanju’ da bi sakupili sredstva za nova kolica Nemanji Kojčiću koji je nakon teške saobraćajne nesreće 2009. godine ostao nepokretan i prikovan za kolica.

Usprkos nesreći, Nemanja je nastavio da se bavi karateom koji je trenirao i ranije, te je u tom sportu postigao određene uspjehe. No bavljenje sportom dodatno mu otežava težina sadašnjih kolica. Nova, lakša i prilagođenija kolica Nemanji bi olakšala bavljenje parakarateom, ali i obavljanje osnovnih životnih potreba i dnevnih aktivnosti poput samostalnog ulaska i izlaska iz automobila.

Akcija je odobrena Rešenjem Ureda državne uprave Vukovarsko-sremske županije (KLASA: UP/I-550-04/19-03/02, URBROJ: 2196-01-03-01/1-19-12 od 11.07.2019.g.). Započela je 10. jula, a trajat će do 4. septembra, odnosno dok se ne prikupi nešto manje od 32 hiljade kuna koliko koštaju kolica.

Za pomoć Nemanji Kojčiću sredstva se mogu uplatiti na račun u Adiko banci, posebno otvoren za ovu akciju: HR60 2500 0091 5011 4934 9; Opis plaćanja: Za Humanitarnu akciju ‘Kolica za Nemanju’; Primatelj: Zajedničko vijeće općina; Poziv na broj: Datum uplate; Svift kod za uplate iz inostranstva: HAABHR22.

1/1