>

novosti logo

Društvo Društvo

Ispravak: AZVO je neovisan

U izdanju tjednika Novosti od petka, 6. listopada 2017. godine, objavljen je članak pod nazivom ‘Nečastivi na Hrvatskim studijima’ u kojem je naveden netočan podatak kako se ‘prof. dr. sc. Ante Čović, u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) uspio izboriti za krajnje neodređeno pismo očekivanja’ kao ishod reakreditacije Hrvatskih studija koju je proveo AZVO.

Navedeni podatak nije točan, s obzirom na to da AZVO postupak rekreditacije provodi neovisno i u skladu s nacionalnim propisima, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja te međunarodnom dobrom praksom. Neovisnost i vjerodostojnost rada AZVO-a potvrđena je i međunarodnim vanjskim vrednovanjem koje je provelo Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA).

Posjet Hrvatskim studijima u sklopu reakreditacije proveden je 17. i 18. ožujka 2014. godine, a u postupku je sudjelovalo peteročlano međunarodno stručno povjerenstvo s uglednih visokoobrazovnih institucija. Članove povjerenstva imenuje Akreditacijski savjet AZVO-a, a odabire ih se prema kriteriju izvrsnosti. U svome radu, povjerenstvo djeluje neovisno i nepristrano. Svi članovi dužni su proći edukaciju koja ih upoznaje sa zadacima, postupkom i svrhom reakreditacije, kao i hrvatskim sustavom visokog obrazovanja.

Nakon provedenog posjeta Hrvatskim studijima, stručno povjerenstvo izradilo je završno izvješće te u njemu navelo određene preporuke za poboljšanje kvalitete rada. Na temelju postupka reakreditacije, a uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta, AZVO je preporučio ministru nadležnom za poslove visokog obrazovanja izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine za djelatnost visokog obrazovanja i znanstvenu djelatnost Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

U skladu s time, nadležno Ministarstvo je izdalo Rješenje 12. prosinca 2014. godine s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine. Navedeni rok istječe u prosincu 2017. godine. Ako Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ispune tražene uvjete za djelatnost visokog obrazovanja i znanstvenu djelatnost prije isteka pisma očekivanja, razmotrit će se izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.

Odsjek za odnose s javnošću Agencije za znanost i visoko obrazovanje

1/1