>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše J.N.

Jagodnjački natječaj za udruge

Financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro: U 2016. namijenjeno je 300.000 kuna za financiranje programa i projekata civilnog društva

Baranjska Općina Jagodnjak raspisala je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području te općine u 2016. godini. Predmet natječaja su pisani prijedlozi programa i projekata u dva prioritetna područja: u sportu i kulturi. Na taj javni natječaj mogu se prijaviti sve udruge ili sa sjedištem na području Općine Jagodnjak ili čiji su članovi s područja te općine ili koje provode program odn. projekt na području te općine, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Za financiranje programa i projekata udruga u Proračunu Općine Jagodnjak za 2016. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 190.000 kuna za financiranje sporta te u iznosu od 110.000 kuna za financiranje kulture. Programi i projekti prijavljuju se na propisanim obrascima do 9. marta 2016. godine na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jagodnjak.