>

novosti logo

Još jedan je pao

Prilikom izleta na Petrovu goru 12. novembra, u organizaciji udruge SF:ius, grupa građana naišla je na još jedan uništen spomenik antifašističkoj borbi.

‘Lokacija spomenika zove se Magarčevac i nalazi se uz stazu koja ide od Bakićevog spomenika na Petrovcu prema Centralnoj partizanskoj grobnici. Na betonsko-kamenom zidu nalazila se spomen-ploča koju smo zatekli razbijenu, u dijelovima. Nažalost, većina dijelova ploče nije pronađena te nismo mogli pročitati njen sadržaj, ali radi se o popisu imena, civilnih ili vojnih žrtava’, napisali su učesnici izleta u informaciji poslanoj Novostima, navodeći pretpostavku da bi se moglo raditi o žrtvama proboja ustaškog obruča u maju 1942. koji se dogodio na tom mjestu. Prema stanju krhotina i lokacije, vandalizam se očito dogodio u skorijoj prošlosti.

Da se radi o spomeniku poginulima u proboju ustaškog obruča, za Novosti je potvrdio historičar Mile Dakić, dobar poznavalac Petrove gore.

- Tokom 14. maja 1942. godine ustaški obruč oko Petrove gore probijen je na dva mjesta, a jedno od njih bilo je Magarčevac. Tamo je poginulo deset od ukupno 25 partizana koji su poginuli u proboju, među kojima je bio narodni heroj Milan Marković Lika - rekao je Dakić.

Naveo je da je spomenik podignut krajem 1980-ih godina, u organizaciji SUBNOR-a Vrginmost jer je ta lokacija na području te općine i bila je u nadležnosti tamošnje šumarije. Tko je i kad uništio spomen-ploču, teško će se ikad saznati, tako da se i ovo spomen-obilježje može uvrstiti u brojku od preko 3.000 uništenih, oštećenih i nestalih spomenika Narodnooslobodilačkoj borbi naroda Jugoslavije.

Udruga SF:ius, koja je taj izlet organizirala, osnovana je s ciljem interdisciplinarnog istraživanja, analize i davanja glasa zanimljivim neispričanim pričama sa socijalnog ruba, oslanjajući se na umjetnički, zagovarački i aktivistički rad, pa je tako ovom prilikom obavila jednu od svojih osnovnih zadaća.

1/2