>

novosti logo

Kronika Kronika

Škola – k’o nova

Područna škola u Velikom Pogancu kod Koprivnice bit će energetski obnovljena, a neke prostorije koristit će lokalna zajednica

Područna škola u Velikom Pogancu kod Koprivnice, u idućoj 2020. godini, trebala bi doživjeti nova ulaganja. Odlučeno je to prošlog tjedna na sastanku predstavnika županijskog Vijeća srpske nacionalne manjine (VSNM), Koprivničko-križevačke županije i matične Rasinja.

Nova ulaganja, kako se moglo čuti na sastanku, uključivala bi radove na rekonstrukciji škole i stavljanju u funkciju svih prostorija koje se trenutno ne koriste. Zamjenik koprivničko-križevačkog župana Ratimir Ljubić (HDZ) ističe da tome značajnom projektu prethodi prijava na natječaj za energetsku učinkovitost.

- Prošle godine smo izvodili radove na centralnom grijanju, a troškove od 400 tisuća kuna podmirili smo u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem koje je doniralo pola iznosa - rekao je zamjenik Ljubić.

Jovo Manojlović, predsjednik VSNM-a Koprivničko-križevačke županije, pozdravio je pomoć u obnovi škole koju pohađaju mnogi učenici i učenice srpske nacionalnosti u okolini Koprivnice. Nada se kako će u okviru obnove biti uređene sve prostorije te da će nakon toga one biti ustupljene lokalnoj zajednici i njenim institucijama.

- Dogovoreno je da se sačeka s uređenjem zbog natječaja za energetsku obnovu škole na koji će Županija aplicirati i na taj način cijeli spoljni dio objekta škole urediti. Ideja je nastala u suradnji s predsjednikom VSNM-a Općine Rasinja koji je i predsjednik DIF ‘Zavičaj’ Veliki Poganac i Brankom Dulikravićem, dosadašnjim predsjednikom županijskog VSNM-a.

Prostorije bi u budućnosti služile za rad županijskog i općinskog VSNM-a te DIF-a ‘Zavičaj’ kao i drugih udruženja. Zamisao je da se prostorije koriste bez najma na neodređeno vrijeme, a u njima bi mogli biti također smješteni npr. Muzej NOB-a, ljetno konačište i drugi sadržaji. Naravno, sve navedeno zavisi od financijskih sredstava Koprivničko-križevačke županije.

- Važno je napomenuti da nas županijska vlast u potpunosti podržava u nastojanju da oživimo i osmislimo događaje u prostoru škole u skladu sa svim zakonima koji se odnose na školstvo - istaknuo je Manojlović.

1/1