>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše N. J.

Letak o kulturnim spomenicima

VSNM Pakraca aktivan je u očuvanju zajedničke kulturne baštine: Prvenstveni je cilj bio potaknuti razvoj turističke ponude korištenjem resursa kulturne baštine

Gradsko Vijeće srpske nacionalne manjine u Pakracu tokom druge polovine 2018. provodilo je projekt vezan uz crkveno-kulturnu baštinu ovog dijela države, a koji je financiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije.

- Ovim projektom nastojali smo unaprijediti odnos prema srpskoj kulturnoj baštini Pakraca i zapadne Slavonije, ukazati na važnost kulturno-istorijske baštine Srba ovog dijela Hrvatske, ali i naglasiti da je ta baština zajednička za sve nacionalne zajednice - rekao je za Novosti predsjednik VSNM-a Pakrac Nikola Ivanović.

- Prvenstveni nam je cilj bio potaknuti razvoj turističke ponude korištenjem resursa kulturne baštine i stvoriti preduslove za samoodrživost srpske zajednice kroz razvoj turizma. U tu smo svrhu izradili 1.000 primjeraka letka koji pod motom ‘Pakrac, mjesto susreta Balkana i srednje Europe’ u kojem se govori o tome. Letak će biti dijeljen na crkvenim okupljanjima i manifestacijama naše zajednice, ali i u drugim prilikama. Nažalost, u postojećim turističkim brošurama nema sadržaja vezanog za kulturu Srba koji tu žive vjekovima niti na sadržaje povezane s antifašističkom borbom u Drugom svjetskom ratu, a tek se nešto malo spominje o crkvenoj baštini koja je zajednička. Neke crkve, kao što je ona Sv. Pantelije u selu Toranj blizu Pakraca izvorno su bila katoličke, ali ih nakon odlaska Turaka koriste pravoslavni vjernici. Slična je situacija s manastirom Sv. Ane kod Daruvara - rekao je Ivanović, ističući se da u izradi letka nisu uzimali u obzir isključivo područje Požeško-slavonske, nego i drugih okolnih županija koje imaju zajedničku prošlost.

Pakrac nije samo viševjekovno vladičansko središte SPC-a, nego je povezan i s historijom vitezova templara, a tu je bila i prva kovnica novca u Slavoniji. Osim Vladičanskog dvora u Pakracu koji se obnavlja nakon što je teško oštećen u ratu devedesetih, tu su manastiri Pakra, Sveta Ana i Orahovica, te manastir u mjestu Jasenovac i crkva u obližnjem selu Mlaka koji su vezani uz odavanje počasti žrtvama ustaškog logora smrti.

1/1