>

novosti logo

Intervjui Intervjui

Maja Sever: Krenimo u borbu

Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske: Trebali bismo se ujediniti oko najvažnijih prava na slobodno pisanje i poštivanja osnovnih radnih prava

Izabrani ste za predsjednicu Sindikata novinara Hrvatske. Za što ćete se boriti?

Stanje u medijima je zaista teško, novinari su potplaćeni, a zaštita im je sve manja. Od deset kolektivnih ugovora koje smo imali danas postoje samo dva i to u javnim medijima. Novinare u privatnom sektoru od samovolje vlasnika i urednika ne štiti gotovo ništa. Statuti medija koji su uvedeni kako bi navodno povećali redakcijsku demokraciju i štitili novinare su mrtvo slovo na papiru. Poslužili su samo medijskim kućama da osiguraju sniženu stopu PDV-a. Za sindikat je svakako jedan od prioriteta pokretanje pregovora o kolektivnim ugovorima u medijima i pitanje nacionalnog kolektivnog ugovora koje je zapelo prije nekoliko godina.

Što je najkritičnije u vezi prava novinara?

Novinari su putem ostali bez niza davno stečenih prava. Od kolektivnog ugovora preko prava na minuli rad. Naknade za prekovremeni i noćni, rad nedjeljom i blagdanima svedene su na minimum. I dalje rade na različitim oblicima prikrivenih i nesigurnih radnih mjesta. Honorarci su potplaćeni, a uz to je njihova fluktuacija visoka. Povećanje cijene rada prelama se preko leđa medijskih djelatnika tako da moraju raditi tri dodatna posla – snimati, montirati, lektorirati. Sad je popularno za sve loše vijesti optužiti i izvrijeđati novinare, jer prolazi nekažnjeno. Nedostaje nam poštivanja i pristojnosti na svim razinama. Sami sebi smo najveći neprijatelji. Trebali bismo se ujediniti oko najvažnijih prava na slobodno pisanje i poštivanja osnovnih radnih prava.

Kakva je situacija u Sindikatu novinara?

Broj članova je oko 2000. Namjeravamo pokrenuti kampanju kojom ćemo kolege upoznati zašto je važno ući u sindikat te kakve prednosti donosi u borbi za radna i profesionalna prava. Nije to samo pravna pomoć, nego i pitanje kolektivnog pregovaranja i motiviranja članova da krenu u borbu. Sindikat ima mogućnost educirati ih. Na primjer, poznato je da su žene i u novinarstvu slabije plaćene od muških kolega – pokušajmo to promijeniti. Za početak sindikat može organizirati seminar na kojem će podučiti žene koje konkretne korake treba poduzeti. Bliže ćemo surađivati i s HND-om u akciji Nacionalni kolektivni ugovor. Naravno, ne možemo bez strukovne organizacije pa smo već dogovorili suradnju.

1/1