>

novosti logo

Kronika Kronika

Manjinski zastupnik: 585 puta aktivni u devetom sazivu

Zastupnike Samostalne srpske demokratske stranke mnoštvo aktivnosti u proteklom sazivu Sabora ponovo svrstava među najaktivnije i najprepoznatljivije u još jednom sastavu hrvatskog parlamenta

Zastupnici Samostalne srpske demokratske stranke ukupno su imali 585 aktivnosti u 9. sazivu Sabora, što ih ponovo svrstava među najaktivnije i najprepoznatljivije u još jednom sastavu hrvatskog parlamenta.

Milorad Pupovac je kao predstavnik kluba zastupnika SDSS-a nastupio 125 puta. Pupovac je imao 24 replike i 115 puta je sam odgovarao na replike, dok je triput obrazlagao amandmane predložene od SDSS-a i dvaput je davao obrazloženje predlagatelja zakona što su ukupno bile 274 aktivnosti u devetom sazivu.

Boris Milošević bio je 80 puta za saborskom govornicom kao predstavnik stranačkog kluba zastupnika, a u pojedinačnoj raspravi sudjelovao je četiri puta. Isto tako, imao je sedam replika dok je 28 puta sam odgovarao na replike. Imao je i 11 obrazloženja amandmana što je ukupno 131 zastupnička aktivnost.

Zastupnica Dragana Jeckov govorila je 64 puta, a jednom je sudjelovala u pojedinačnoj raspravi. Jeckov je imala 34 replike, te je sedam puta odgovarala na replike, što je ukupno bilo 106 aktivnosti. Jeckov je podijelila polovicu mandata s Milom Horvatom, koji je otišao na dužnost državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Horvat je govorio u Saboru 11 puta. Imao je dvije pojedinačne rasprave, te 13 replika, kao i 46 odgovora na repliku. Također, obrazložio je dva amandmana SDSS-a što je ukupno 74 aktivnosti.

Informacijsko-dokumentacijska služba prikupila je i obradila podatke o aktivnostima saborskih zastupnika u proteklog devetom sazivu Hrvatskog sabora, koji su dostupni putem baza podataka na internetskim stranicama Sabora. Predstavljena je tako ukupna statistika s obzirom na pojedinačna javljanja po saborskom zastupniku (rasprave o zakonima, stajališta kluba i zastupnička pitanja tokom aktualnog prijepodneva). Prikupljeni podaci uključuju javljanja za riječ zaključno s raspravama održanima 18. maja 2020. godine.

1/2