>

novosti logo

Intervjui Intervjui

Nikica Torbica: Mičemo grafite mržnje

Mladforma je dobila i podršku Grada Osijeka za uklanjanje govora mržnje sa svih površina u nadležnosti Grada. Ova suradnja je pokazatelj kako inicijative mladih mogu utjecati na promjenu percepcije lokalne politike, kaže osječki aktivist

Krajem lipnja pokrenuli ste akciju brisanja grafita koji sadrže govor mržnje sa zidova osječkih zgrada?

Nažalost, detektirali smo više mjesta s porukama mržnje u neposrednoj blizini ili na samim školama, vrtićima i dječjim igralištima. Koncentrirali smo se na ta mjesta jer smatramo kako je bitno da takve poruke prvo budu uklonjene s prostora u kojima borave ili pored kojih se kreću djeca i mladi.

Koliko ste i kakvih grafita do sada izbrisali?

Do sada je jedan primjer govora mržnje uklonjen, a dva su i grafitirana – na dječjem vrtiću Latica i igralištu u Cvjetnom naselju. Grafiti, kao i stanje prije grafitiranja, mogu se provjeriti na FB stranicama inicijative mladih Mladforma.

Tko sve sudjeluje u akciji? Imate li podršku lokalnih vlasti?

Prvo uklanjanje govora mržnje s privatne površine člana moje obitelji je podržao Volonterski centar Osijek, dok je akciju grafitiranja preko poruka mržnje na gradskim površinama pokrenula inicijativa mladih Mladforma u suradnji s udrugom Hip-Hop Osijek. Od samog početka grafitiranja, Mladforma je dobila i podršku Grada Osijeka za uklanjanje govora mržnje sa svih površina u nadležnosti Grada. Ova suradnja je pokazatelj kako inicijative mladih mogu utjecati na promjenu percepcije lokalne politike.

Jeste li zabilježili reakcije dok ste brisali grafite?

Akcije grafitiranja su pratili roditelji s djecom koji su nam iskazivali podršku, ali i predstavnici Grada, vijećnici mjesnih odbora, djeca, mladi i sugrađani. Pozitivna iskustva imamo i na društvenim mrežama, preko kojih dijelimo svoje intervencije.

Koliko je još grafita ostalo za prebrisati?

Poruka mržnje je u gradu zasigurno više nego što ih možemo prekriti grafitima. Bitno je da pošaljemo jasnu poruku kako mladi ne žele neprimjeren govor u svome gradu, kako postoji volja da se tome javno suprotstave. Ono što također želimo postići jest ohrabriti naše sugrađane, a posebice mlade, na aktivnost – pokazati kako mladi, volonterskim radom, s dobrom idejom i odlučnošću, mogu postići suradnju s lokalnom samoupravom i pokrenuti promjenu u zajednici. Grad ne čine samo zgrade, travnate površine i objekti, grad čine ljudi koji mogu poslati poruku međusobnog uvažavanja i solidarnosti, a ulična umjetnost je nešto što je svima vidljivo i može komunicirati kvalitetne poruke prema javnosti.

1/1