Novosti

Kronika

Никoлa Aрбутинa: Чeркeзoвaц je прoблeм држaвe

Држaвa je прoблeм кojи oнa мoрa риjeшити, вjeштo прeбaцилa с држaвнe рaзинe у двoриштe Oпћинe Двoр, дa сe ми с тим зaнимaмo умjeстo дa тo вoди ширoкa jaвнa рaспрaвa нa рaзини држaвe, кaжe нaчeлник oпћинe Двoр

Large nikola arbutina 1

Nikola Arbutina

Kako s aspekta dužnosti načelnika Općine Dvor vidite sadašnju situaciju oko izgradnje Centra za zbrinjavanje srednje- i nisko radioaktivnog otpada iz NE Krško?

Ako govorimo o redu koraka u uspostavljanju tog Centra, ključni dokument koji treba potvrditi mikrolokaciju, a to je Strateška studija utjecaja na okoliš lokacije Čerkezovac, bit će načinjen tek za godinu-dvije dana. Prvi dokument vezan uz Čerkezovac bila je politička odluka 1999. da se centar stavi u prostorni plan, ali je bitna stručna odluka kojom će lokacija biti potvrđena ili ne. Ako studija bude objektivna, ta lokacija neće biti potvrđena. Ako se u obzir uzmu najbolje karakteristike, lokacija Čerkezovac nije na prvome mjestu. U mnogim parametrima ona je sigurno mnogo niže rangirana od onih početnih 13 pa do četiri koje su ušle u završni krug izbora. Ali predmet istraživanja je samo lokacija Čerkezovac jer je to bila politička odluka iz 1999. Ponavljam, ako se bude objektivno presuđivalo, postoji mogućnost da pojedini parametri ne bi zadovoljavali kriterije koje propisuje Europska zajednica za atomsku energiju (Euroatom). Postoji i drugi aspekt jer se istovremeno s pokušavanjem potvrde lokacije za otpad pregovara sa Slovenijom o zajedničkom odlaganju radioaktivnog otpada.

Kakvo je raspoloženje ljudi i koliko razvoj situacije oko odlagališta uz epidemiju doprinose povećanju napetosti?

Ljudi u Dvoru su izrazito protiv izgradnje odlagališta i oni su se na zborovima građana, ali i u drugim prilikama, legitimno izjasnili. Kad spomenemo da je povjerenje građana u institucije i u Hrvatskoj i u BiH nisko, postavlja se pitanje što bi sve tu moglo završiti i što bi se tu moglo dešavati u narednom periodu. Može se reći da su protiv izgradnje centra za zbrinjavanje otpada svi, odnosno ogromna većina stanovnika koji žive blizu planirane lokacije. Ovih godina mnogo se pisalo o ovoj temi koja je veoma važna za građane ovog kraja. U nekim se tekstovima spominje samo institucija koja ima isključivu zadaću da zbrinjava otpad i koja, jer joj to nije u domenu rada, ne razmatra probleme i posljedice za općinu. To govori koliko to informiranje objektivno i koliko se vodi računa o lokalnoj zajednici koja će takvim informiranjem imati samo još veću štetu.

Ako bi odlagalište jednog dana ipak bilo izgrađeno, koliko bi negativne posljedice prevladale nad pozitivnima?

To je ključno pitanje zato što je država problem koji ona mora riješiti, vješto prebacila s državne razine u dvorište Općine Dvor da se mi s tim zanimamo umjesto da to vodi široka javna rasprava na razini države jer je to državni problem. Vlasti to postavljaju kao stručno pitanje; istina, to jeste stručno pitanje, ali građanima smeta što kod donošenja političke odluke, daleke 1999., građani u to nisu bili uključeni. Postoje izjave visokih funkcionera da takav centar nikad neće biti na području općine Dvor pa ni na području Hrvatske, već će sav otpad biti zbrinut u Evropi. Tom problemu se uvijek pristupalo na način da ga je onaj koji ga treba rješavati, uvijek vješto prebacivao na lokal koji se isključivo time bavi i vodi brigu o tome.

Osim straha od odlagališta i korone, koji su najveći problemi s kojima se općina Dvor suočava i koji su prioriteti u radu do lokalnih izbora naredne godine?

Najveći je problem mali broj stanovnika od kojih je velik postotak onih starije životne dobi; stariji od 60 godina čine preko 60 posto stanovništva. Iako novim mjerama vlade i većim izdvajanjima za općine i gradove što se tiče poreza na dohodak, dobivamo više novaca, imamo sve lošije stanje komunalne i socijalne infrastrukture iako sve više ulažemo u nju i to na naš teret. Dvor je površinom velika općina s malim brojem stanovnika, što je velik problem koji se mora rješavati, ne samo za Dvor nego za cijelo područje. Do izbora ćemo voditi i nastojati završiti projekte koje smo započeli, od obnove vrtića preko obnove cesta i izgradnje vodovoda do svega drugog što je bitno za Dvor i njegove stanovnike. Imamo i projekte za novo razdoblje od 2021. do 2027. godine, a ključno je da dobijemo poticajne mjere, kako za ranjive socijalne skupine, tako što se tiče zapošljavanja na području općine Dvor. Daljnji razvoj općine vidim o ovom segmentu.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više