>

novosti logo

Društvo Društvo

Nova godina, stari udžbenici

Iako nas od početka školske godine dijele dva tjedna, još uvijek nisu štampani udžbenici namijenjeni pripadnicima nacionalnih manjina

Predstojeći početak nove školske godine odvija se u znaku razmimoilaženja Ministarstva znanosti i obrazovanja i izdavača školskih udžbenika namijenjenih pripadnicima nacionalnih manjina. Naime, škole u kojima se nastava odvija na jeziku i pismu nacionalnih manjina uključene su kao i sve ostale škole u Vladin projekt ‘Škola za život’ koji predviđa nove kurikulume, ali i nove udžbenike, od kojih mnogi nisu štampani jer se čeka da Ministarstvo odobri njihove prijevode na jezike nacionalnih manjina.

Po verziji Ministarstva, dinamiku prevođenja udžbenika ne određuje samo to tijelo, nego i izdavači udžbenika. Kako kažu, trajanje prevođenja nije jednako za sve manjine i zavisi o angažmanu izdavača. ‘Ministarstvo će u svom dijelu nadležnosti učiniti sve da se odobravanje udžbenika obavi u što kraćem roku’, ističu iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i dodaju da je u ovoj godini za prevođenje osigurano 2,4 milijuna kuna, dok su za naredne godine predvidjeli iznos od 4.000.000 kuna baš zbog pojačane potrebe za prevođenjem udžbenika. Naglasili su da je 2. jula održan sastanak s izdavačima i obavljena analiza, uz napomenu da se situacija razlikuje od manjina do manjine.

Direktora Prosvjete d.o.o. Mirka Markovića pitali smo kakva je situacija sa srpskim udžbenicima.

- Što se tiče udžbenika za nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu za školsku godinu 2019/20., Prosvjeta kao izdavačko poduzeće u dogovoru sa Zajedničkim većem opština, školama i učiteljima na terenu preduzela je sve da se novi udžbenici koji su odobreni za prvi i peti razred i pojedine predmete za sedmi razred prevedu kako bi bili spremni za početak ove školske godine i bili dostupni u nastavi. Udžbenici su u fazi korekture pa će ovih dana biti poslani Ministarstvu na odobravanje. Uz pomoć učitelja su angažirani prevoditelji, lektori, korektori, dizajneri… da se taj posao što prije privede kraju. Neki su se čak lišili godišnjih odmora kako bi se taj posao što prije napravio. Radit ćemo sve da udžbenici što prije ugledaju svjetlo dana. Što se tiče ostalih razreda, oni će ove godine dobiti postojeće prevedene udžbenike - rekao nam je Marković i podsjetio da su ove godine udžbenici besplatni za sve učenike.

- Iako su srpski učenici najbrojniji od svih manjina, i za njih će zbog male naklade Ministarstvo refundirati dio troškova. Nastava po modelu A odvija se u 17 škola na istoku zemlje, dok se u dvije škole nastava odvija po modelu B – prirodni predmeti na hrvatskom, a društveni na srpskom jeziku. Po modelu A uči 1.581 učenik, uz još 15 po modelu B. Ne možemo reći koliko će se učenika izjasniti za model C, odnosno nekoliko sati njegovanja srpskog jezika i kulture, a za njih ove školske godine neće biti novih udžbenika. Nešto je zapelo kod odobravanja novog kurikuluma pa se treba održati još jedan krug savjetovanja zbog primjedbi - rekao je Marković, ističući da je Prosvjeta napravila sve što je u njihovoj moći.

- Idemo svojom dinamikom. Dogodine bi nove udžbenike trebali dobiti učenici drugih, trećih, šestih i sedmih razreda, tako da ćemo prevesti sve što je potrebno - dodao je.

Prema podacima iz 2017., nastavu na jeziku manjina pohađalo je 10.657 učenika. Učenici u školama s nastavom na talijanskom, njih ukupno 1683 u 11 osnovnih i 529 u četiri srednje škole, radit će po novim kurikulumima i starim talijanskim udžbenicima. A mali Mađari učit će po novim kurikulumima i uz kombinaciju starih mađarskih i novih hrvatskih udžbenika.

1/1