>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše Jovan Nedić

Novi dom za jagodnjačke vatrogasce

Dom vredan sedam miliona kuna će se financirati iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i pračuna RH

Prema riječima Steve Mlinarevića, načelnika Općine Jagodnjak, većinski naseljene srpskim življem, Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Jagodnjak, osnovano 1913. godine, jedno je od najopremljenijih društava u Baranji, ali nema primjerene uslove za rad. Ima na primjer, tri nova vatrogasna vozila, ali ih nema gdje smjestiti. Ima i 25 operativnih članova, deset rezervnih i dvadesetak mladih, a sadašnji vatrogasni dom na adresi Ulica Borisa Kidriča 132 prostorija je od tridesetak kvadratnih metara, totalno neprikladna i neodgovarajuća potrebama.

DVD Jagodnjak pokriva cijelu Općinu, koju uz sjedište Jagodnjak sačinjavaju još tri naselja: Novi Bolman, Bolman i Majške Međe s oko 2.000 stanovnika i s površinom od 105 kvadratnih kilometara, što je čini četvrtom po veličini od devet baranjskim općina, uključujući tu i Grad Beli Manastir. Za DVD Jagodnjak, međutim, dolaze bolji – čak bi se moglo reći svijetli dani.

Predsjednik DVD-a Mladen Đermanović potpisao je u Zagrebu s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ugovor o financiranju izgradnje i opremanja Društveno-vatrogasnog doma u Jagodnjaku. Vrijednost posla je blizu sedam miliona kuna, a konkretan iznos znaće se nakon provedbe svih nabava. Dom će se financirati iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85 posto) i proračuna RH (15 posto).

Kad jednom bude završen, Društveno-vatrogasni dom u Jagodnjaku biće multifunkcionalno zdanje. Imaće tri etaže i toranj: podrum (213,65 m²), prizemlje (540,68 m²), kat (213,65 m²) i toranj (visina: 15,25 m). Funkcionalno će biti oblikovan u dva dijela: prostor za okupljanje i dio za Dobrovoljno vatrogasno društvo. Podrum je predviđen kao sklonište za civilnu zaštitu u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, a u podrumu će biti smještena kotlovnica. Dominantan prostor u prizemlju biće dvorana za okupljanje sa 144 sjedeća mjesta. U prizemlju će biti još garaža (93,68 m²), garderoba, sanitarni čvor i druge manje prostorije. Na katu će biti uredi za DVD i udruge, sanitarni čvor i toranj.

Na svim slobodnim kosim krovovima predviđa se postavljanje visokoučinkovitih pločastih solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode. Električna energija će se koristiti za pogon sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Projektom su također predviđeni elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Na koncu, biće uređen i okoliš buduće zgrade.

1/1