>

novosti logo

Kronika Kronika

Obnova crkve u Vrhovinama

Proteklih dana, stari limeni krov izbušen od gelera, zamijenjen je novim crijepom i ovaj sveti hram u samom centru Vrhovina dobio je sasvim novo ruho

Crkva svetog Arhangela Mihaila u Vrhovinama izgrađena je 1764. godine i spada u najstarije zidane crkve u Lici. Kroz svoju historiju prošla je kroz razne faze i oštećenja, a kompletna obnova ovog hrama izvršena je 1973. godine. U ratnim godinama ponovno je oštećena i devastirana. Prije nekoliko godina urađena je nova fasada i učvršćen zvonik.

Proteklih dana, stari limeni krov izbušen od gelera, zamijenjen je novim crijepom i ovaj sveti hram u samom centru Vrhovina dobio je sasvim novo ruho. Sa zamjenom krova stvorene su pretpostavke za uređenje interijera koji je uništen zbog prokišnjavanja, a samim tim i za kvalitetniji vjerski život na području Vrhovina. Proteklih nekoliko godina u ovoj crkvi održavane su mnoge službe, a najmasovnija je ona za proslavu Božića kada je hram pun vjernika. Nakon uređenja krova u planu su radovi na uređenju i izgradnji ograde oko crkve, a navedeni radovi se financiraju sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske kroz višegodišnje projektno financiranje.

Jerej Slađan Nikić izražava zadovoljstvo novim ruhom ovog svetog hrama koji se nalazi u samom centru Vrhovina pored državne ceste za Plitvice te se nada da će to doprinijeti puno kvalitetnijom duhovnom životu pravoslavnih vjernika na ovom području, te prisustvu sve većeg broja ljudi na službama u ovom svetom hramu.

1/1