>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše Z.V.

Obnova doma u Ribnjaku

Počele su pripreme za obnovu Društvenog doma u Ribnjaku kod Rasinje. Obnovu će u cijelosti financirati Općina Rasinja, a u planu je zamjena dotrajalih prozora i vrata, postavljanje novih pločica te fasade.

- Kad sam vidio u kakvom je stanju dom, predložio sam njegovo renoviranje. Dom se mora obnoviti i staviti u društvenu funkciju. Općina će sa svoje strane maksimalno materijalno pomoći - rekao je Danimir Kolman, načelnik Općine Rasinja.

Dom u Ribnjaku nedavno je bio i mjesto obilježavanja 75. godišnjice Međimurske partizanske čete. Tada je na pročelje Društvenog doma bila postavljena spomen ploča u čast spomenute partizanske jedinice. Do jeseni naredne godine, dom će biti u funkciji.

1/1