Novosti

Kronika

Oживљaвaњe oсмoг чудa

Tурски и нeмaчки стручњaци у Дaрди прoвoдe гeoфизичкa истрaживaњa: Дo крaja гoдинe турскa влaдa трeбaлa би финaнцирaти грaдњу тeмaтскoг пaркa из дoбa Сулejмaнa Вeличaнствeнoг

Y1sjsn2tee624cx4opby4ah3p8k

Radovi u toku - jezero Đola

Na mestu nekadašnjeg Sulejmanovog mosta, uz jezero Đola u Dardi, predstavnici turske razvojne agencije i nemački stručnjaci provode geofizička istraživanja koja trebaju odrediti lokacije na kojima će se vršiti arheološka istraživanja. Na tom bi lokalitetu do kraja godine turska vlada trebala financirati gradnju tematskog parka iz Sulejmanovog doba. Istraživanja su rezultat potpisanog sporazuma još u julu 2006. Godine o saradnji između Opštine Darda i TIKA-e, Vladine agencije Republike Turske za saradnju i razvoj.

Podsetimo, prilikom čišćenja ribnjaka uz dvorac Esterhazi u Dardi 2008. godine zajedno s muljem izvađeni su i drveni stupovi, a osječki su stručnjaci nakon dojave pretpostavili da su to ostaci čuvenog Sulejmanovog mosta. Radiokarbonska analiza pokazala je da drveni piloni potiču iz vremena između 1440. i 1650. godine, što generalno odgovara vremenu nastanka mosta. Nakon usporedbe geodetskih planova napravljenih tokom istraživanja s kartama iz 17. i 18. veka, koje beleže postojanje dotičnog mosta, uočeno je da njegov smer pružanja odgovara upravo poziciji Sulejmanovog mosta. U 2009. znanstvenici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju iz Zadra pronašli su njegove ostatke. U dva podvodna istraživanja pronađeni su veliki delovi konstrukcije mosta, veliki broj ostataka oruđa, oružja, posuda i ostalog pribora iz tog perioda, a pronađeni predmeti prenešeni su u Muzej Slavonije.

Prema istorijskim podacima drveni most izgrađen je 1566. godine po ličnom nalogu Sulejmana Veličanstvenog, a svrha mu je bila premošćivanje močvarnog područja prilikom njegova ratnog pohoda prema Beču. Most je gradilo 25.000 ljudi, a zbog veličine se dugo smatrao osmim graditeljskim svetskim čudom. Sećanja na most i njegovi ostaci bili su potopljeni gotovo 400 godina, a onda je Ministarstvo kulture ovaj lokalitet upisalo na listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara. Sada se područje dubinski skenira, a potom će se pristupiti analizi celog područja. U zavisnosti od rezultata potom će se odrediti lokacije za arheološka iskapanja. Plan je da u Dardi, na mestu gde je most nekada završavao, turska vlada izgradi sistematski park Sulejmana Veličanstvenog koji bi uz izložene istorijske eksponate imao i edukativno turističku rutu.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više