>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše J.N.

Okršaj s mohačkim penzionerima

Proteklog maja u Belom Manastiru, šesti put zaredom, održana je manifestacija ‘Različitost je bogatstvo’, kojom se naglašava važnost nacionalnih manjina. To naglašavanje naročito je važno baš za Beli Manastir, jer u njemu 40 posto stanovnika pripada jednoj od 18 nacionalnih manjina koje žive na tom području. Najbrojniji su Srbi, potom slijede Mađari i Romi, dok su ostale nacionalne manjine zastupljene u znatno manjem broju.

Tim povodom Udruga umirovljenika Grada Belog Manastira, sa sjedištem u Ulici dr. Franje Tuđmana 2, a koja ima 25 članova i u kojoj prevladavaju ‘manjinci’, organizovala je izvan zvaničnog programa spomenute manifestacije šahovski turnir belomanastirskih i mohačkih penzionera.

Prema riječima Nikole Alaice, novog predsjednika Udruge umirovljenika od marta ove godine, namjera i cilj toga susreta bili su da se omogući međusobno druženja penzionera iz gradova prijatelja Belog Manastira i Mohača.

Ideja za održavanje takvog turnira nastala je u saradnji s profesorom Brankom Mihaljevićem, koji je član penzionerske organizacije iz Mohača. Učesnicima prvog takvog turnira, koji je završen - a čim drugim nego - čobancem, rezultat nije bio primaran. Važnije im je bilo pokretanje nove ideje i druženje, na čemu su se zahvalili organizatoru. Uzvratni susret biće dogovoren u hodu i održaće se u Mohaču.

1/1