Novosti

Kronika

Oсиjeк пoстaje зeлeни грaд

Грaд Oсиjeк успjeшнo прoвoди прojeктe oдрживoг гoспoдaрeњa oтпaдoм

Large pilizota2

Boris Piližota

Zamjenik osječkog gradonačelnika Boris Piližota preko svog FB-profila obavijestio je nedavno građane da je Osijek prvi veliki grad u Hrvatskoj koji je s Fondom za zaštitu okoliša u srpnju 2018. godine potpisao ugovor za nabavku 31.600 spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike i biootpada. Isporuka tih spremnika započela je. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je nešto manja od osam milijuna kuna, a Grad Osijek je u nabavci sudjelovao sa samo 15 posto, dok je ostatak sufinanciran EU-sredstvima kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija". Time je ostvarena velika ušteda za gradski proračun, a spremnike će korisnicima individualnog i kolektivnog stanovanja u nekoliko navrata podijeliti osječki "Unikom".

- Ovo je samo nastavak kontinuirane politike Grada Osijeka – kaže Piližota – koja je započela izgradnjom reciklažnih dvorišta u Retfali i Gornjem gradu, uz postojeće dvorište na Jugu 2, te financiranjem izgradnje reciklažnog dvorišta u Sarvašu. Planiran je početak izgradnje i četvrtog reciklažnog dvorišta u Donjem gradu, koje će također biti sufinancirano s 85 posto europskog novca.

Uspješno je proveden i projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom "Čist grad – naš ponOS", čija je ukupna vrijednost gotovo 2,4 milijuna kuna, koji je također sufinanciran s 85 posto sredstava iz europskih fondova. Prema riječima zamjenika gradonačelnika, Grad Osijek maksimalno je iskoristio mogućnosti sufinanciranja u korist ušteda u gradskom proračunu te je Osijek "grad koji uistinu misli i djeluje zeleno".

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više