Novosti

Kronika

Пaрe зa рaзвoj

Kaрлoвaчкa жупaниja je нeрaзвиjeним и слaбo рaзвиjeним jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe нa свoм пoдручjу дoдиjeлилa финaнциjскa срeдствa из Прoгрaмa пoтицaњa рaвнoмjeрнoг рaзвиткa жупaниje у 2021.

Large 4

Karlovačka županija nedavno je nerazvijenim i slabo razvijenim jedinicama lokalne samouprave na svom području dodijelila financijska sredstva iz Programa poticanja ravnomjernog razvitka područja Karlovačke županije u 2021. godini. Tim povodom ugovore sa županicom Karlovačke županije Martinom Furdek Hajdin potpisali su gradonačelnica Slunja Mirjana Puškarić te načelnici općina Netretić Marijan Peretić, Krnjaka Perica Matijević i Plaškog Pero Damjanović.

Grad Slunj je tako dobio 86.730 kuna za izradu idejnog rješenja i studijske dokumentacije za Razvojni centar Slunj. Općina Netretić dobila je nešto manje od 8.000 kuna za projekt Pametna Općina Netretić. Općina Plaški dobila je 44.100 kuna za rekonstrukciju mrtvačnice u Plaškom, dok je općina Krnjak dobila najviše sredstava, 93.750 kuna. Ta će sredstva biti uložena u izgradnju nogostupa uz državnu cestu broj 1 ( DC-1) koja prolazi kroz centar Krnjaka na putu za Plitvice i jug Hrvatske. U sklopu Programa poticanja ravnomjernog razvoja Karlovačke županije u 2021. godini, Karlovačka županija će svojim gradovima i općinama ove godine dodijeliti gotovo 700.000 kuna.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više