>

novosti logo

Piše Novosti

Poziv: Upis u birački spisak povodom izbora u Republici Srbiji

U Srbiji su za 26. aprila 2020. raspisani izbori na državnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. S tim u vezi, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije obavještava birače koji imaju boravište u inostranstvu o ostvarivanju biračkog prava na izborima za poslanike Narodne skupštine. Birači koji imaju boravište u inostranstvu najkasnije pet dana prije dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno 4. aprila 2020. godine, mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podnijeti zahtjev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine glasati u inostranstvu.

‘Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima i potpis podnosioca zahteva’, ističu u Ministarstvu.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo (DKP) Srbije kome je podnijet zahtjev za upis u jedinstveni birački spisak podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu na propisani način dostavlja nadležnoj općinskoj, odnosno gradskoj upravi po mjestu prebivališta birača u zemlji. Nadležna općinska/gradska uprava rješenje o upisivanju podatka da će birač na izborima glasati prema mjestu boravišta u inostranstvu i biračko mjesto na kome će glasati na isti način i po istom postupku dostavlja DKP-u predstavništvu koje je proslijedilo zahtjev, radi obavještavanja birača. Po donošenju rješenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mjestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mjestu prebivališta u zemlji već u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mjestu boravišta u inostranstvu.

Podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može se upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak, za odlučivanje po zahtjevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtjev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtjevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se DKP-u Srbije koje oba zahtjeva dostavlja nadležnoj općinskoj, odnosno gradskoj upravi prema posljednjem prebivalištu podnosioca zahtjeva prije odlaska u inostranstvo, odnosno posljednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko DKP-a Republike Srbije podnijeti općinskoj, odnosno gradskoj upravi po mjestu njihovog prebivališta u zemlji, zahtjev za davanje obavještenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – https://upit.birackispisak.gov.rs/.

Obrazac zahtjeva za upis u birački spisak podatka da će birač glasati u inostranstvu može se preuzeti na stranici http://zagreb.mfa.gov.rs/cir/.

1/1