Novosti

Politika

Припрeмe зa глaсaњe

У Kaрлoвaчкoj жупaниjи припaдници српскe зajeдницe ужурбaнo сe припрeмajу зa прeдстojeћe мaњинскe избoрe 7. мaja. Рaзгoвaрa сe с кaндидaтимa, oвjeрaвajу кaндидaтурe и листe, трaжe сe прoмaтрaчи

Large pripreme za glasanje %c4%87irilica

Bivši saziv VSNM-a Karlovačke županije

Pripadnici srpske zajednice na području Karlovačke županije užurbano se pripremaju za predstojeće manjinske izbore 7. maja. Razgovara se s kandidatima, ovjeravaju kandidature i liste, traže se promatrači i obavljaju se administrativni poslovi. Kako saznajemo od Ilije Matijevića, dosadašnjeg predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije, Vijeće je raspušteno. Od 25 članova Vijeća, plan je da po pet vijećnika budu iz općina Plaški-Saborsko, Vojnić i Krnjak te iz grada Ogulina, a preostalih pet vijećnika iz Lasinje, Barilovića i Karlovca. Općinska manjinska vijeća će imati općine Saborsko, Plaški, Vojnić, Krnjak i Barilović te gradovi Ogulin i Karlovac. Na ovim izborima je jedno Vijeće više i to u Lasinji koje se ponovo formira nakon višegodišnjeg nedjelovanja.

Srbi također imaju pravo na formiranje vijeća u općinama Josipdol, Rakovica, Cetingrad te predstavnika za Grad Dugu Resu nakon što je shodno rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine, izgubljeno pravo na formiranje vijeća u tom gradu. Nažalost, ni ovog puta namjera da se i u tim jedinicama lokalne uprave i samouprave formiraju srpska manjinska vijeća nije urodila plodom. U srpskoj zajednici kažu da u tim sredinama nisu uspjeli naći ljude zainteresirane za rad. Ostaje nada da će u novom mandatu položaj Srba na području Karlovačke županije, u njenim općinama i gradovima biti bolji nego što je bio do sada i da će novi vijećnici čvršće inzistirati na ostvarenju svojih prava shodno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Politika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više