>

novosti logo

Kronika Kronika

Proleće Srpskog doma

Srpska zajednica u Vukovaru uskoro dobija više novih objekata: Posle sanacije stare zgrade, ustanova u Vukovaru imaće moderno opremljenu dvoranu za manifestacije

Obnova Srpskog doma u Vukovaru koja je započela u januaru prošle godine, mogla bi biti završena do proleća. Budući da se radi o objektu u staroj gradskoj jezgri koja je zaštićena kao kulturna baština, posao je zahtevao više vremena.

- Prošlo je dosta vremena oko dobijanja određenih dozvola jer u Konzervatorskom odeljenju u Vukovaru zahtevaju da zgrada mora odgovarati njenom prvobitnom izgledu. Tu smo izgubili dva do tri meseca, ali verujem da će u martu biti definitivno završena - kaže dr. Vojislav Stanimirović, predsednik Upravnog odbora Srpskog doma.

Krov je saniran u potpunosti, pri kraju su radovi na fasadi, a sada se uvode vodovodne i električne instalacije te grejanje i klimatizacija. Nakon što završi obnova prednjeg dela zgrade, planirano je da se dogradi još jedan objekat.

- U nastavku starog zdanja Srpskog doma postojala je jedna zgrada koja se pružala duž placa, a koja je bila potpuno devastirana. Smatrali smo da bi bilo dobro da se na tom mestu izgradi multifunkcionalna dvorana koja bi mogla koristiti srpskim institucijama za održavanje koncerata, seminara i manifestacija. Taj kompleks stare zgrade Srpskog doma i nove multifunkcionalne dvorane činio bi jednu celinu sa hramom Svetog oca Nikolaja i nudio bi adekvatan prostor za okupljanje ljudi do kojeg danas teško dolazimo - pojašnjava Stanimirović.

Zgrada Srpskog doma u Vukovaru je građena od 1903. do 1905. godine. Više puta je stradavala, a zadnji put je delimično obnovljena 1995. godine. Nakon što je krajem 2017. godine otkupljen od vukovarskog preduzeća ‘Velepromet’ koje je bilo u posedu tog objekta nacionalizovanog za vreme bivše Jugoslavije, Srpski dom je sada u vlasništvu Srpske pravoslavne crkvene opštine Vukovar, Zajedničkog veća opština i Srpskog narodnog veća. Sredstva za obnovu u iznosu od milion evra donirala je Vlada Republike Srbije, kao i za Srpsku kuću u Kninu. Tim novcem će se obnoviti centralna zgrada, a preostaće i za deo troškova izgradnje višenamenske dvorane.

- Za izgradnju dvorane smo ishodovali građevinske dozvole i očekujemo da ćemo ostatak potrebnih sredstava osigurati preko Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara ili Ministarstva regionalnog razvoja - kaže Stanimirović i dodaje da bi ovi radovi mogli završiti do kraja godine. Biće to najreprezentativniji objekat srpske zajednice u Vukovaru. U njemu će se nalaziti biblioteka i čitaonica, galerijski prostor, kancelarije za sveštenike, Vukovarsko srpsko pevačko društvo Javor, manjinska veća i razna udruženja.

Nedavno je završena izgradnja još jednog važnog objekta za srpsku zajednicu u Vukovaru. Reč je o Parohijskom centru Druge vukovarske parohije. Njegovu gradnju, u julu 2015. godine, tužbom je bio zaustavio gradonačelnik Ivan Penava jer mu je bila sporna zamena zemljišta između Srpske pravoslavne crkve i Grada Vukovara koju je proveo njegov prethodnik Željko Sabo. Penava je sudski spor izgubio, a izgradnja Parohijskog centra nastavljena i završena. Objekat će uskoro biti spreman za useljenje, a u njemu će se osim svešteničkog stana, nalaziti arhiv i muzej.

1/2