>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše Z.V.

Rasinji novi vodovod

Općina Rasinja jedna je od devet općina u širem koprivničkom kraju koja će biti uključena u projekt Aglomeracija Koprivnice. Projekt je vrijedan oko 450 milijuna kuna, a kroz njega bi trebalo izgraditi ili rekonstruirati više od 150 kilometara kanalizacije te modernizirati više od 30 kilometara vodovodne mreže. Projekt bi trebao početi s realizacijom sredinom 2019. godine, i smatra se jednim od najznačajnijih u povijesti Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Najvećim dijelom, u omjeru od 68 posto bit će sufinanciran sredstvima Europske unije, uz 32 posto sredstava regionalne samouprave i javnih tvrtki. Završetak projekta Aglomeracije predviđa se do 2023. godine kada bi u Gradu Koprivnici i svih devet općina trebali profunkcionirati suvremeni sustav vodoopskrbe i odvodnje te laboratorijsko postrojenje za ispitivanje vode koje će biti preseljeno na novu lokaciju u Herešin.

- Na području općina Rasinja, Legrad, Koprivnički Bregi, Sokolovac, Drnje i Đelekovac projektira se proširenje kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od približno 115 kilometara. Obuhvat proširenja proizašao je iz radne verzije studije izvodljivosti, na temelju kriterija isplativosti izgradnje. Za općinu Peteranec i Hlebine te dio općine Koprivnički Ivanec, od ranije je izrađena projektna dokumentacija, te je i za ovo područje kroz EU projekt predviđena izgradnja kanalizacijske mreže - poručuju iz Koprivničkih voda d.o.o.

1/1