>

novosti logo

Društvo Društvo

Reagiranje Sveučilišta: Netočne su tvrdnje o Hrvatskim studijima

Sveučilište u Zagrebu, podružnica Hrvatski studiji, uputilo je 3. rujna putem odvjetnika Mare Mihočevića iz odvjetničkog društva Mihočević&Bajs zahtjev za objavu ispravka i odgovora na informacije iz teksta 'Ustaški velikani'

Sveučilište u Zagrebu, podružnica Hrvatski studiji, uputilo je 3. rujna putem odvjetnika Mare Mihočevića iz odvjetničkog društva Mihočević&Bajs zahtjev za objavu ispravka i odgovora na informacije iz teksta ‘Ustaški velikani’ objavljenog u tjedniku Novosti 16. kolovoza te na Portalu Novosti 18. kolovoza 2019. Tekst zahtjeva donosimo u nastavku: 

Netočna je tvrdnja da Ministarstvo znanosti i obrazovanja još nije dobilo odluku Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj kojom je odobreno izvođenje integriranog studijskog programa demografije i hrvatskog iseljeništva. Zaprimilo ju je 25. srpnja 209. i o njezinu primitku obavijestilo Sveučilište u Zagrebu dopisom od 31. srpnja 2019.

Netočna je tvrdnja da Hrvatski studiji nisu prošli reakreditaciju koju provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Ta je agencija 4. svibnja 2018. izdala pozitivnu Akreditacijsku preporuku na temelju koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno zakonu može samo izdati potvrdu o ispunjenju uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti.

Netočna je tvrdnja da je u akademskoj godini 2018./2019. na Hrvatskim studijima zaposleno 60 nastavnika. Od 1. listopada 2018. do 16. kolovoza 2019. od nastavnog osoblja zaposleno je 11 radnika: na neodređeno vrijeme tri nastavnika i na određeno vrijeme tri nastavnika i pet asistenata, od čega dvojica kao zamjene za rodiljni dopust. Prosječna dob tih 11 zaposlenika iznosi 44,9 godina. Istodobno je od 1. listopada 2018. prestao radni odnos za 10 radnika pripadnika nastavnoga osoblja, šest nastavnika, tri poslijedoktoranda i jednog asistenta.

Netočna je tvrdnja da Hrvatski studiji nemaju suglasnost nadležnoga ministarstva za nova zapošljavanja. Godišnju prethodnu suglasnost za zapošljavanja Sveučilištu u Zagrebu Ministarstvo znanosti izdalo je: 29. listopada 2013., 10. prosinca 2013., 4. veljače 2014., 16. srpnja 2015., 13. svibnja 2016., 16. ožujka 2017., 20. travnja 2018. i 24. travnja 2019. Sva zapošljavanja na Hrvatskim studijima u 2018. i 2019. godini provedena su sukladno Planu upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini, koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio 10. travnja 2018., i Planu upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilišta u Zagrebu u 2019. godini, koji je Senat donio 11. prosinca 2018. i s čim se suglasilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Odlukom od 24. travnja 2019. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo je podnijelo zahtjev za proračunskim nadzorom nad Sveučilištem u Zagrebu. Odlukom ministra financija od 13. ožujka 2018. određeno je obavljanje proračunskog nadzora nad Sveučilištem u Zagrebu, a odlukom od 12. travnja 2018. i nad njegovom podružnicom broj 1, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Predmet prvoga proračunskoga nadzora bili su zakonitost i nenamjensko trošenje proračunskih sredstava za plaće zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. Prema Zapisniku o obavljenom proračunskom nadzoru od 19. lipnja 2018. nisu utvrđene nezakonitosti ni nenamjensko trošenje proračunskih sredstava za plaće zaposlenika. Predmet drugoga financijskog nadzora bili su zakonitost i namjensko korištenje proračunskih sredstava za plaće kod proračunskog korisnika Sveučilišta u Zagrebu – Podružnica broj 1, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji za razdoblje od 16. siječnja do 31. prosinca 2017. Prema Zapisniku o obavljenom proračunom nadzoru od 1. kolovoza 2018. i Dopunskom zapisniku od 12. rujna 2018. nisu utvrđene nezakonitosti ni nenamjensko trošenje proračunskih sredstava za plaće zaposlenika Hrvatskih studija, a utvrđeno je da su ukupni rashodi za zaposlene u 2017. manji za 5,7 posto u odnosu na 2016. godinu.

Netočna je tvrdnja da Hrvatski studiji ne bi smjeli funkcionirati jer im nedostaje reakreditacija i zapošljavaju bez potrebne suglasnosti jer Hrvatski studiji imaju reakreditaciju i zapošljavaju sukladno propisima.

Kako predmetni članak sadrži netočne i neistinite navode, to je objavljivanjem takvog članka postupljeno protivno svim pravilima novinarske struke i na štetu ugleda naše stranke. Stoga ovim putem zahtijevamo objavljivanje ovog ispravka netočne informacije u cijelosti, na način propisan čl. 41 st. 1. Zakona o medijima.

1/1