Novosti

Manjinski zastupnik

Рeдукциja пaпирoлoгиje зa oбнoву

Пунo тoгa сe мoжe риjeшити дoдaтним пojaчaвaњeм тимoвa бeсплaтнe прaвнe пoмoћи нa пoтрeсoм пoгoђeним пoдручjимa. Српскo нaрoднo виjeћe je у тoм диjeлу oдрaдилo круциjaлaн пoсao, кaжe СДСС-oвa сaбoрскa зaступницa Дрaгaнa Jeцкoв

Large sabor

Ruševina u Sisku (foto Edina Zuko/PIXSELL)

Pred saborskim zastupnicima našla se već druga verzija Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Štete u Zagrebu i okolici te na Baniji procijenjene su na oko 17 milijardi eura, od čega je 11,5 milijardi eura procijenjena šteta u Zagrebu i okolici te 5,5 milijardi eura na području Banije. Dragana Jeckov, SDSS-ova saborska zastupnica, kazala je da se u ovom trenutku, nažalost, još uvijek ne može govoriti o revitalizaciji i gospodarskom razvoju potresom pogođenih područja. Ona je istaknula problem zemljišnih knjiga i katastra, odnosno njihovu nesređenost, što je na Baniji posebno izraženo.

- Kada je u pitanju proširenje dokaznih sredstva kojima podnositelj dokazuje pravo vlasništva, ima i prednosti i nedostataka. Zaštitna klauzula prema kojoj rješenje o obnovi i rješenje o novčanoj pomoći nemaju pravnog učinka na pravo vlasništva i druga stvarna prava na obnovljenoj nekretnini, je definitivno dobar i potreban osigurač. Međutim, iščitavanjem navedenih alternativnih dokaznih sredstava, kao što su isprave prikladne za zemljišnoknjižni upis, neprekinut slijed izvanknjižnih stjecanja, ispravni postupci, javne isprave, službeni dokumenti kao što je posjedovni list ili potvrde koje se izdaju na temelju podataka katastarskog operata i drugih službenih evidencija ili ugovor na temelju kojeg se stječe pravo vlasništva – nameću se određena pitanja. Imamo li vremena za provođenje pojedinačnih ispravnih postupaka, naročito kad znamo da su rokovi za provođenje istih jasno propisani drugim pozitivnim propisima? Imaju li osobe koje zahtijevaju obnovu uopće ove dokumente, jer ako ih imaju – ne bi li dosad već "sredile" stanje u javnim knjigama? - pita Jeckov.

Odgovor na ova pitanja je prilično jednostavan, smatra zastupnica. Riječ je o besplatnoj pravnoj pomoći. Ona je navela da je više puta istaknut deficit pravnih znanja i kapaciteta samih korisnika za aktivno sudjelovanje u procesu obnove, kao i deficit kadrova u javnim službama na lokalnoj razini koji bi trebale podržavati ovaj proces. Puno toga se, nastavlja Jeckov, može riješiti dodatnim pojačavanjem timova besplatne pravne pomoći na potresom pogođenim područjima, naročito kada se zna da je jedina ovlaštena udruga za pružanje pravne pomoći ima sjedište u Sisku. Srpsko narodno vijeće je u tom dijelu odradilo krucijalan posao, naglašava.

Ubrzanje procesa postići će se i administrativnim rasterećenjem do kojeg će doći ukidanjem obaveze izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije kod obnove kuća, ukidanjem obaveze izrade projekta uklanjanja za obiteljske kuće, ukidanjem obaveze tehničko-financijske kontrole projekta, ukidanjem potrebe ishođenja posebnih konzervatorskih uvjeta za konstrukcijsku obnovu zgrada unutar kulturno-povijesne cjeline te ukidanjem izvješća o obavljenoj kontroli revidenta za višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade na projekt za uklanjanje zgrade.

Uvodi se model zamjene prava vlasništva umjesto obnove i izgradnje zamjenskih kuća, pravo na najam stana, trajno stambeno zbrinjavanje davanjem nekretnine u vlasništvu RH i jedinica lokalne samouprave te proširuje krug osoba s pravom na obnovu na braću i sestre vlasnika, odnosno bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, odnosno neformalnog životnog partnera vlasnikovog srodnika. Jeckov smatra da ne bi bilo loše razmisliti o darovanju građevinskog materijala jer država definitivno može postići bolje cijene na tržištu.

- Gledajući slike iz Turske i Sirije jasno je kako se puno ljudskih života moglo sačuvati da nije dolazilo do zloupotreba od strane izvođača radova. Upravo zato je dobro što će se jednim od završnih članaka definirati odgovornost sudionika u gradnji i naknada eventualne štete. Bez obzira što dobrodošlim smatramo pojednostavljenja koja su direktno upućena rješavanju uskih grla, svejedno se mora voditi dužna pažnja o pravima vlasnika, investitora i profesionalne zaštite svih sudionika u građenju, kako bi se izbjegli potencijalni sudski sporovi - zaključuje Jeckov.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Politika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više