>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše M.C.

Sjeničak u izolaciji

Dožupan karlovačke županije Mirko Martinović inicirao sastanak, jer ovaj Mjesni odbor ima potpuno uništenu komunalnu infrastrukturu. Od 1976. nije napravljen ni jedan metar novog asfalta, a stanovnici nemaju telefonski signal

Mjesni odbor Sjeničak-Utinja na Kordunu, u sastavu Karlovca, prošlog tjedna su posjetili karlovački gradonačelnik Damir Mandić (HDZ) i njegov zamjenik Ivan Mrzljak (HDZ) sa saradnicima. Sastanku je prisustvovao i inicirao ga srpski dožupan Mirko Martinović (SDSS). Domaćini su bili predsjednik Mjesnog odbora Petar Linta i član Rade Vlajnić sa svojim saradnicima.

- U sastavu grada Karlovca ima 38 mjesnih odbora i gradskih četvrti. Od toga u njih 37 na vlasti je HDZ, dok je jedino u Mjesnom odboru Sjeničak-Utinja na vlastim SDSS. Ovaj Mjesni odbor je na jednom od najnerazvijenijih područja Karlovačke županije. Ima potpuno uništenu i zapuštenu komunalnu infrastrukturu. Stanovništvo je pretežno staračko i bavi se poljoprivredom. Grad Karlovac je do sada kroz svoj program pomoći poljoprivrednicima isplatio godišnje oko 370 hiljada kuna potpora. To je ljudima donekle omogućilo lakše i uspješnije bavljenje ovom djelatnosti - kazao je dožupan Martinović.

Glavne teme sastanka su se odnosile na nasipavanje i asfaltiranje puteva, javnu rasvjetu koju ovaj mjesni odbor nema, popravke lokalnih mostova, te kvalitetniji rad zimske službe. Poseban problem je loša pokrivenost Sjeničaka TV (DVBT) signalom i u prijemu GSM signala. Nepokrivenost telefonskom mrežom ima za posljedicu da se ne može normalno komunicirati što je izuzetno potrebno stanovništvu jer je pretežno staračko, pa često treba hitnu medicinsku pomoć, a udaljeno je od grada tridesetak kilometara. Da bi se uspostavila mreža potrebno je postaviti antenski stup na Vlajnić brdu u Gornjem Sjeničaku, te WiFi4EU mrežu.

Rade Vlajnić je iskazao spremnost da daruje svoje zemljište za postavljanje antenskog stupa. Prema riječima Petra Linte na području ovog mjesnog odbora od 1976. godine nije napravljen ni jedan metar novog asfalta, a makadamskih puteva ima više od 120 kilometara. Sada tu živi oko 250 stanovnika.

- Zaključeno je da je potrebno uspostaviti bolju komunikaciju između mjesnog odbora i gradske uprave, da stručne službe i predsjednik mjesnog odbora obiđu teren mjesnog odbora i sagledaju probleme te da se poduzmu aktivnosti u vezi neophodne sanacije puteva i postavljanja javne rasvjete. Slijedeći sastanak bi se trebao održati polovinom januara 2020. godine kada bi se analizirali rezultati učinjenog i dogovorile naredne aktivnosti i zadac - rekao je Martinović.

1/1