>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše N.J.

SNV i Srpska pravoslavna gimnazija u zajedničkom projektu

Cilj projekta ‘Da je SPOG-ovac biti lako, SPOG-ovac bi bio svako’ je ojačati kapacitete profesora, stručnog školskog osoblja i učenika u pogledu zaštite ljudskih prava

Srpsko narodno vijeće započelo je provođenje projekta ‘Da je SPOG-ovac biti lako, SPOG-ovac bi bio svako’ čiji je cilj ojačati kapacitete profesora, stručnog školskog osoblja i učenika Srpske pravoslavne opće gimnazije ‘Kantakuzina Katarina Branković’ (SPOG) u pogledu zaštite ljudskih prava, a naročito prava nacionalnih manjina.

Cilj ovog projekta je i njihova dodatna edukacija o načinima prevencije vršnjačkog nasilja, kao i o postupcima u situaciji pretrpljenog nasilja.

Prvog dana oktobra u prostorijama SPOG-a održana je prva u nizu projektnih aktivnosti - teorijska radionica za profesore i školsko osoblje. Obrađene su teme zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, prevencije nasilja među mladima i međuvršnjačko nasilje.

Projekt je prijavljen na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz proračuna Grada Zagreba za 2019.

1/1