>

novosti logo

Piše M.B.

Srbi u Vukovaru imat će veća prava na upotrebu jezika i pisma

Ustavni sud prihvatio je zahtjev za ocjenu ustavnosti Statuta Grada Vukovara koji je 2015. podnio saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ustavni sud odlučio je da će srpska manjina u Vukovaru imati veća prava na korištenje svog jezika i pisma, odnosno prihvatio je zahtjev za ocjenu ustavnosti Statuta Grada Vukovara koji je prije četiri godine podnio saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Na konferenciji za medije, koja je održana u petak, predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović obrazložio je odluku o ukidanju nekih od statutarnih odluka Grada Vukovara. Naime, ukinuta je odluka koja se odnosi na prava srpskih vijećnika u Gradskom vijeću da im se materijali za rad, moraju osigurati na srpskom jeziku i ćirilici, i to na usmeni, a ne samo pismeni zahtjev. Isto vrijedi za građane kada su u pitanju prijepisi pojedinih predmeta, akata ili isprava.

Šeparović je također objavio da je ukinut i dio članka 6. statutarne odluke Grada Vukovara te je naloženo da iste veličine trebaju biti i ćirilični i latinični tekstovi gradskih odluka i drugih materijala, kao i oni na žigovima.

Međutim, Ustavni sud ne smatra da je protuustavna odredba prema kojoj bi Gradsko vijeće Vukovara svake godine u listopadu trebalo razmatrati u kolikoj mjeri je dostignut nivo ‘razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima’ i na temelju toga donosi odluku o potrebi proširivanja obima prava pripadnika srpske zajednice.

Šeparović je rekao kako Ustavni sud zabrinjava što Vijeće još uvijek nije donijelo takvu odluku, pa je tom tijelu naređeno da listopadu ove godine postupi prema vlastitom Statutu i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. ‘U listopadu moraju vidjeti koja se prava, s obzirom na dostignuti stupanj snošljivosti i dijaloga, mogu proširiti i o tome donijeti odluku. Ako Ustavni sud bude smatrao da to nije u skladu s Ustavnim zakonom, zadržao si je mogućnost da je ukine’, kazao je Šeparović, koji je na novinarsko pitanje potvrdio da je među tim odlukama i ona o ćiriličnim natpisima u Vukovaru.

Četvero sudaca napisalo je izdvojene mišljenje. Dok je Miroslav Šumanović dao podupiruće mišljenje u odnosu na dio odluke kojim se i dalje omogućuje odgoda pune primjene prava na srpski jezik i ćirilično pismo, Lovorka Kušan, Goran Selanec i Andrej Abramović ne slažu se s postojećim ograničenjima.

- Mi u SDSS-u pozdravljamo određene dijelove odluke Ustavnog suda - rekla je za Novosti saborska zastupnica Dragana Jeckov, dodajući kako se to prije svega odnosi na one dijelove koji gradskim vijećnicima omogućuju korištenje prava na dvojezične materijale te onog koji se odnosi na građane, odnosno na njihovu mogućnost ostvarenja kolektivnih prava.

- No zabrinjava visok stepen fleksibilnosti zakonskog okvira, odnosno ovisnost zaštite prava nacionalnih manjina o subjektivnoj ocjeni, u ovom slučaju jedinice lokalne samouprave - kazala je Jeckov.

Prokomentirala je izjavu Šeparovića o tome da Gradsko vijeće najkasnije u listopadu mora donijeti odluku o mogućem proširenju prava nacionalnih manjina u Vukovaru.

- Kad govorimo o tvz. listopadskoj raspravi, sigurno je da će srpska zajednica u tome učestvovati, a i s druge strane očekujemo kompromisna rješenja. Mi smo pružili ruku i očekujemo da će i s druge strane ta ruka biti uzvraćena - dodala je saborska zastupnica SDSS-a.

Na pitanje kako komentira da je odluka Ustavnog suda donesena četiri godine nakon podnošenja zahtjeva, Jeckov je rekla kako se Ustavni sud ne smije požurivati. No istodobno smatra da bi ‘sigurno bilo bolje da je odluka donesena ranije’.

1/1