>

novosti logo

Kronika Kronika

Stogodnjak: 17. 7. – 24. 7. 1920.

Samo u jednom danu – te nedjelje – na Savi u Zagrebu utopilo se deset kupača. Stanovnici su zbog paklene žege hrpimice navalili na jedino uređeno gradsko riječno kupalište koje međutim može primiti samo 200 kupača

‘Veliki broj riječkih Jugoslavena pozvan je u kvesturu gdje im je naređeno da odmah napuste grad jer da policija ne može jamčiti za njihov život i imovinu. Krajnji rok za odlazak je osam dana…’ U međuvremenu novine objavljuju i popis trgovina, lokala i privatnih stanova koje su u posljednjim neredima uništili talijanski vandali.

U Beču je objavljena knjiga ‘Uzroci našega sloma’, austrijskog generala Alfreda Krausza u kojoj optužuje feldmaršala Svetozara Borojevića da je ‘neobjašnjivim ponašanjem na fronti na Tagliamentu zapravo spasio talijanskog kralja…’ U knjizi se o tomu kaže: ‘Izvidnicama Goingingerove grupe uspjelo je od požara spasiti most na Taglimanetu kod Madrisia. Zapovjednik grupe znao je da se talijanska vojska još borila na Istoku, te je stoga bio odlučio da zauzme položaje na zapadnoj strani Tagliamenta, kod mostova Madrisio i Latisan, te tako presiječe Talijanima uzmak. U tom bi slučaju talijanska Treća armija bila zarobljena. Međutim, provedbu toga plana Goigingeru je onemogućio sam maršal Borojević, koji je po jednom general-štapskom časniku Goingingeru otposlao nalog da se sa cijelom svojom grupom prebaci u Codroigo. Goiginger je primijetio da se u tom mjestu već nalaze njemačke čete, ali je spomenuti časnik izjavio da je to izričiti nalog Borojevića i da se mora poštovati… Borojević je na taj način spasio talijansku Treću armiju…’

Glavni hrvatski grad našao se gotovo pred nerješivim problemom – na njegovim ulicama sve je više napuštene djece. Gradsko redarstvo ‘ne može djecu stavljati u neadekvatni policajni zatvor, a vrlo često niti ne može pronaći roditelje ili staratelje te djece koja besciljno lutaju mračnim ulicama…’ Stoga je šef zagrebačke policije Cimerman pozvao na dogovor predstavnike dobrotvornih društava, odgojnih i prosvjetnih ustanova da s njima pokuša iznaći najbolji način ‘da se više stotina djece …spasi od prostitucije, krađa i drugih vrsta kriminala…’

Samo u jednom danu – te nedjelje – na Savi u Zagrebu utopilo se deset kupača. Stanovnici su zbog paklene žege hrpimice navalili na jedino uređeno gradsko riječno kupalište koje međutim može primiti samo – 200 kupača. Više hiljada ljudi nagrnulo je na rijeku i rukavce, a epilog svega bio je više nego tragičan – no deset utopljenika vjerojatno neće biti ni konačna brojka stradalih, jer je policija u međuvremenu pokrenula široku potragu za nestalima nizvodno, duž lijeve i desne obale rijeke.

1/1