>

novosti logo

Stožeraši protiv Glavaševića

Vukovarski skup u organizaciji Evropskog doma Vukovar i Dokumente: Populacija koja je izgubila rat, nema nikakva prava i nema PTSP, ustanovio je Bojan Glavašević

Pomoćnik ministra branitelja Bojan Glavašević u Vukovaru je najavio da će ove godine biti završen okvir novog zakona o pravima vojnih i civilnih invalida rata dodajući da će prethodno biti obavljeno detaljno istraživanje u ovoj populaciji. Najviše polemike na skupu u organizaciji Evropskog doma Vukovar i Dokumente, na kojem je bilo i 20-ak članova Stožera za odbranu hrvatskog Vukovara, izazvale su njegove reči o pojavi PTSP-a.

- Kako to da hrvatski branitelji, civilne žrtve rata sa hrvatske strane boluju od čitavog niza malignih obolenja i od PTSP-a, a to je populacija koja je pobedila u ratu i koja je ostvarila mnoga prava, dok s druge strane imamo korpus populacije koja je bila na strani Krajine, koja je izgubila rat, nema nikakva prava i nema PTSP, rekao je Glavašević, uz riječi da se u Ministarstvu branitelja nametnulo ovo pitanje, te da bi na njega trebalo dati odgovor. Na njegove su reči burno reagovali pripadnici stožera optuživši ga da na taj način ‘izjednačava agresora i žrtvu’.

U Dokumenti inače smatraju da Hrvatska treba doneti sveobuhvatno rešenje za sve stradalnike bez obzira na način i mesto stradanja ili njihovu nacionalnost. ‘Dve decenije od završetka rata, civilne žrtve još nisu ostvarile nikakav status niti bilo kakvo obeštećenje. Nema političkog niti pravosudnog pomaka, ali ni zakonskih rešenja, rečeno je na skupu.

- Uzastopne Vlade u RH nisu našle političke volje i razumevanja za civilne žrtve rata niti je država na pravi način odgovorila onima koji su očekivali pravdu kaznenim putem, rekla je voditeljka Dokumente Vesna Teršelič dodajući da su postupci spori i neefikasni, a većina nije ostvarila nikakvu naknadu nego još mora plaćati visoke parnične troškove. Opšti nedostatak podrške civilnim žrtvama rata pokazalo je i istraživanje koje je Dokumenta provela 2012. i 2013.godine.

- Nema nikakvog pomaka. Najavljivane promene zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata nisu ispunile očekivanja civilnih žrtava rata. Taj zakon im je zbog usklađivanja sa zakonom o socijalnoj skrbi i zakonom o pravima hrvatskih branitelja oduzeo pravo na opskrbninu. Nedostaje i pravovremena informisanost o upravnim postupcima koji ne priznaju medicinsku dokumentaciju ako nije iz Hrvatske, a vrlo važan zaključak je da civilne žrtve rata nikada nisu dobile niti kvalitetnu medicinsku i psihološku podršku, kazala je Emina Bužinkić, vanjska saradnica Dokumente. Ni sam broj civilnih stradalnika do danas nije utvrđen.

- Različita ministarstva su vodila različite evidencije, ali neki demografi potvrđuju da se radi o broju većem od 8 hiljada. Uprkos formiranoj radnoj grupi u Ministarstvu branitelja za izradu takve evidencije, metodologija utvrđivanja kao ni sam broj još ne postoje, kazala je Bužinkić.

1/1