>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše Z.V.

Sveštenik u akciji

Koprivnički paroh Radovan Dimitrić ističe se na održavanju vjerskih objekata u Koprivnici i okolici

Koprivnički paroh Radovan Dimitrić, na oduševljenje vjernika, samoinicijativno je krenuo u akciju obnove dijela koprivničke crkve Sv. Trojice.

- Pomjerio se jedan nosač zvona pa smo morali otići u zvonik kako bi to sanirali - objasnio je Dimitrić. Dimitrić se prije nekoliko godina istaknuo i u obnovi nekoliko hramova u svojoj parohiji. Najprije je 2011. godine krenuo u obnovu spomenute koprivničke crkve koja datira iz 1794. godine. Na njoj su sanirani krovište, pročelje i ograda, a izvršeni su i nužni radovi na uklanjanju vlage. U projekt renoviranja crkve tada su bili uključeni Grad Koprivnica i nadležno Ministarstvo kulture. Nakon koprivničke crkve, zaslugom Dimitrića, završena je i obnova pravoslavne crkve Sv. Nikolaja u Bolfanu kod Ludbrega.

Tom prilikom izvedena je velika rekonstrukcija crkvenog krovišta, a nešto prije toga kupole i zidova. Istovremeno, vrijedni koprivnički paroh organizirao je radnu akciju uređenja okoliša oko crkve Sv. Mihajla u Velikoj Mučni te uklanjanje ruševnog objekta starog parohijskog doma. U planu za budućnost, kako je nedavno najavio, ima i obnovu crkve Sv. Lazara u Plavšincu kod Koprivnice.

1/2