>

novosti logo

Kronika Kronika

U očekivanju nove generacije

Pravoslavna gimnazija u Zagrebu upisuje nove učenike, prijave se primaju od 26. juna do 7. jula: ‘Računamo da ćemo upisati dvadesetak učenika prvog razreda’, kaže v.d. direktora gimnazije Slobodan Lalić

Nakon što su ispratili najnoviju generaciju maturanata koji ovih sedmica polažu maturski ispit, u Srpskoj opštoj pravoslavnoj gimnaziji ‘Kantakuzina Katarina Branković’ u Zagrebu očekuju upis nove generacije učenika.

- Prijave se primaju od 26. juna do 7. jula i računamo da ćemo ove godine upisati 20-ak učenika prvog razreda - rekao je za Novosti v.d. direktora gimnazije protojerej stavrofor Slobodan Lalić, ističući da je obrazovna ustanova kojoj je na čelu radi uz saglasnost nadležnog ministarstva.

- Nastavu održavamo po programu za opšte gimnazije uz velik broj dodatnih predmeta i vannastavnih aktivnosti. Škola je namijenjena pripadnicima srpske zajednice zbog programa koji omogućava očuvanje jezika, identiteta i duhovnosti, ali ona prevazilazi značaj manjinske škole jer su dio učenika pripadnici većinskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica - rekao je Lalić.

Dodatna grupa predmeta vezana uz nacionalnu istoriju, jezik i kulturu obogaćuje nastavni sadržaj i u nju je uključen i jedan sat vjeronauke sedmično. Iako je SPC osnivač gimnazije, učenicima se ne nameće ništa u vjerskom smislu, osim što je predviđeno njihovo prisustvo na molebanu na početku i kraju školske godine i obilježavanju Svetog Save kao krsne slave škole.

- Naravno, drago mi je i da nedjeljnim bogoslužjima u sabornom hramu u gradu i kapeli u krugu gimnazije prisustvuje jedan broj učenika - dodao je v.d. direktora.

Ukazao je na brojne vannastavne aktivnosti, počevši od rada sekcija - hora, debatne, ekološke, prve pomoći - čiji članovi učestvuju na brojnim manifestacijama i takmičenjima u zemlji i van nje. Tako su članovi ekološke sekcije unazad dvije godine bili na kampovima koje organizira Komisija za sliv rijeke Save.

- Učenici su vrlo uspješni na županijskim i državnim takmičenjima, ostvarujući jako dobre rezultate za školu s relativno malim brojem učenika jer ih je u sva četiri razred oko 80-ak. Osim toga, za učenike se organiziraju brojni izleti i putovanja, pa su proteklih školskih godina posjetili Mađarsku, manastire Orahovicu i Krku, Smiljan i Dalj kako bi se upoznali sa značajnim ličnostima i događajima iz naše historije - rekao je Lalić.

Ukazao je i na suradnju sa srodnim školama u Evropi.

- Surađujemo sa Srpskom gimnazijom u Budimpešti, kao i s gimnazijama u Beogradu, Banjaluci i Novom Sadu, ali i gimnazijom Theresianum iz Mainza čiji su učenici i profesori nedavno bili kod nas. Pored toga, imamo i suradnju s više gimnazija u Zagrebu i Hrvatskoj čiji su osnivači također vjerske zajednice.

Naglasio je i da zagrebačka crkvena opština financira troškove učenicima koji dolaze izvan Zagreba, prije svega smještaj u đačkim domovima i udžbenike. Prednost

gimnazije su i relativno mala odjeljenja s vrhunskim profesorima koji su uvijek spremni pomoći učenicima.

- Zbog svega toga očekujemo da će učenici koji su završili osmi razred pokazati interes za našu gimnaziju - zaključio je Lalić.

1/1