>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše M.C.

VSNM Karlovca prekinuo pauzu

Nakon višemjesečne pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, sastali su se članovi Vijeća srpske nacionalne manjine grada Karlovca te raspravljali o planiranim aktivnostima u ljetnom tromjesečju. Tek sada su usvojeni planovi i programi rada pojedinih odbora za ovu godinu dok će njihova realizacija ovisiti o situaciji s virusom. U Odbor za kulturu, vjeru i historiju te Odbor za odgoj, obrazovanje i omladinu, umjesto Jovana Vučinića kao dosadašnjeg predsjednika izabrani su Jasna Ivošević i predsjednik Đorđe Vujnović.

- Dani manjinske kulture koji su se trebali biti održani između 15. septembra i 15. oktobra su pod znakom pitanja. Također, temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, stupit ćemo u kontakt s predstavnicima Grada Karlovca i gradonačelnikom da nam se ponovo dostavljaju materijali za sjednice Gradskog vijeća i da jedan naš predstavnik sudjeluje na tim sjednicama u raspravi o pitanjima koja se tiču nas ali bez sudjelovanja u glasanju, kao što je bila praksa prije nekoliko godina - izjavila je za Novosti predsjednica VSNM-a Danica Kljajić.

U cilju većeg razumijevanja za potrebe pripadnike manjina, zaključeno je na sjednici, treba ponovo pokrenuti emitiranje radijskih emisija koje su prije više godina bile u programu Radio Karlovca. Time bi se pripadnici manjina informirali o aktivnostima unutar zajednice, a i štitili bi se njihova kultura, jezik, govor i pismo. Svim lokalnim medijima treba slati pozive na događaje i sjednice koje Vijeće organizira. Dogovoreno je da se, ovisno o stanju s korona virusom, organizira više tribina na kojima bi se pripadnici srpske zajednice bolje upoznali sa svojom vjerskom i kulturnom baštinom.

1/1