>

novosti logo

Kronika Kronika

Zaboravljena obljetnica

Prešućen važan datum u povijesti Prigorja: Za razliku od nekih drugih gradova na sjeveru Hrvatske, Križevci ne obilježavaju datum osnivanja lokalnog Narodnooslobodilačkog odbora

Osmog kolovoza, važnog datuma u povijesti Prigorja, ove godine se malo tko sjetio. Naime, toga dana 1943. u Vojakovačkom Osijeku osnovan je prvi Narodnooslobodilački odbor (NOO) za Kotar Križevci. Bio je to prvi oblik moderne državne, lokalne i regionalne samouprave u ovom dijelu Hrvatske, a teritorijalno je obuhvaćao tadašnje općine Vojakovac, Preseka, Vrbovec, Apatovec, Gornja Rijeka, Raven, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno.

Bio je sastavljen od sedam članova i organizacijski podijeljen na tajništvo, upravno administrativni, gospodarski, socijalni, zdravstveni, prosvjetni i financijski odjel. Propagandni odjel je ukinut krajem prosinca 1943., a NOO-u su dodani još odjel trgovine, obrta i industrije te privredni odjel i planska komisija. Predsjednici i potpredsjednici odbora kao i pročelnici demokratski su birani putem izbora kojima su, koliko su to ratne prilike dopuštale, prethodili narodni zborovi na kojima su obavezno predstavljeni kandidati za kotarski, ali i mjesni i općinski NOO. Valja istaknuti kako su kandidati birani iz redova raznih udruga i stranaka kao što su HSS i SDS, a ne isključivo iz KPJ. Pored toga, prvi puta u svojoj povijesti na osnovu Fočanskih i drugih propisa, žene su dobile biračko pravo te su mogle na izborima glasati i kandidirati se za NOO. Prva žena koja je izabrana u NOO Kotar Križevci bila je Mileva Cetušić, a nakon nje su izabrane Paula Martinčić i Ljuba Tonković.

NOO je zaslužan i za razvoj školstva, zdravstva i kulture na širem području Prigorja. Odbor je tako održao veliki broj tečajeva i programa osposobljavanja za razna zanimanja, a najviše uspjeha je stekao u opismenjavanju ljudi, izgradnji i uređenju domova kulture i pomoći djeci. Istaknuo se humanitarnom akcijom iz 1945. kada je novčanom donacijom solidarno pomogao u ratu stradalom stanovništvu s prostora Dalmacije, Like, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja. Da su takvi prvi politički organi izuzetno važni, potvrdili su nam poznati hrvatski povjesničari Tvrtko Jakovina i Ivo Goldstein.

- Mada mi nije poznat specifičan slučaj, iz ovoga konteksta rekao bih da odbori imaju povijesnu ulogu i značaj u stvaranju prve moderne državne, lokalne i regionalne samouprave. To su sasvim sigurno prvi organizirani oblici narodne, nove vlasti koji su prerasli u kotareve i općine - pojasnio je Jakovina.

Njegov kolega Ivo Goldstein smatra da bi osnivanje prvog NOO-a za Kotar Križevci trebao biti dostojno obilježen.

- Bilo bi posve logično obilježiti taj kontinuitet. Naravno, to znači i postaviti spomen-ploču. U svakom slučaju, postoji mnogo argumenta u prilog eventualne inicijative u tome pravcu - istaknuo je Goldstein.

Iako Grad Križevci do sada nije obilježavao povijesni datum osnivanja NOO-a kao antifašističke preteče svoje lokalne samouprave republičkog karaktera, to nije slučaj s drugim gradovima u Hrvatskoj. Takva obljetnica svake godine se obilježava u Pregradi u Krapinsko-zagorskoj županiji.

- Formiranje kotarskog NOO Pregrada smatramo jednim od temelja naše lokalne samouprave i obilježavamo ga ispred Grada Pregrade. U posljednje dvije godine obnovili smo i spomenike NOB-a te na taj način njegujemo antifašističku tradiciju našega kraja - rekao nam je Marko Vešligaj, gradonačelnik Pregrade i saborski zastupnik SDP-a.

1/1