>

novosti logo

Društvo Društvo

Zahtjev za objavom ispravka

Poštovani,

obraćamo vam se prema uputi i u zastupanju naše stranke VTV d.o.o. sa sjedištem u Vinkovcima, Trg dr. Franje Tuđmana 2 (U daljnjem tekstu: VTV).

Uvidom u stranice internet portala internet adresa http://www.portalnovosti.com/signal-za-desnicu utvrdili smo kako ste kao glavni urednik dana 19. prosinca 2016. godine objavili informacije koje štete pravima i interesima naše stranke, te sukladno odredbama Zakona o medijima u zakonskom roku podnosimo zahtjev za ispravak objavljenih informacija kako slijedi.

Dana 19. prosinca 2016. godine u tekstu pod naslovom cit.: ‘Signal za desnicu’ koji tekst se odnosi na navodno nezakonito postupanje VTV našu stranku navodite kao trgovačko društvo koje je sudjelovalo u navodnim protuzakonitim postupanjima, pogodovanju, korupcijskim radnjama, itd.. Nadalje, suprotno pravilima novinarske struke kao i pozitivnim zakonskim propisima navodite čitav niz potpuno netočnih, neistinitih i izmišljenih podataka. Objavom ovakvih informacija našu stranku VTV neposredno ste povezali s navodno protupravnim i na zakonu neutemeljenim postupanjima, te ste time nanijeli štetu našoj stranci i grubo povrijedili njena prava i interese. Radi svega navedenoga zahtijevamo po primitku ovog dopisa bez odgode objaviti ispravak gore navedene informacije odnosno navoda objavom ispravka sadržaja kako slijedi:

VTV d.o.o. (U daljnjem tekstu: VTV) u cijelosti osporava i smatra zlonamjernim sve iznesene navode ‘Novosti’ o navodnom protupravnom postupanju VTV, a osobito se protivi navodima kako je VTV sudjelovao i/ili poticao na korupciju i/ili pogodovanje po bilo kojoj osnovi i u bilo čijem interesu. VTV u svom poslovanju u cijelosti poštuje sve pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske, te osobitu pozornost poklanja primjeni visokih profesionalnih standarda rada i pravilima struke. VTV u svakodnevnom radu poboljšava i unapređuje kako programsku organizaciju tako i kvalitetu emitiranog programa, a što je prepoznalo i Vijeće za elektroničke medije koje je nakon provođenja postupka javnog natječaja VTV dodijelilo koncesiju na području digitalne regije D2. Dakle, VTV je koncesiju na području digitalne regije D2 dobilo na temelju javno provedenog natječaja i ocjene ponuđenog programskog sadržaja, te su potpuno netočne, neosnovane i izmišljene iznesene tvrdnje ‘Novosti’ o navodnom pogodovanju i/ili korupciji. VTV se osobito protivi navodima kako je VTV cit.: ‘…mrzilački elektronički nakladnik…’. Ovakve potpuno neosnovane navode VTV smatra govorom mržnje neprimjerenim za bilo koji, a osobito javni prostor, te smatra kako isti za svrhu ima stvaranje razdora i netrpeljivosti prema VTV nastojeći stvoriti potpuno pogrešan dojam kako VTV mržnju i stvarno promovira. Pravovremeno i objektivno informiranje svih gledatelja VTV očito ne odgovara pojedincima koji iznošenjem potpuno neistinitih i netočnih podataka pa i govorom mržnje, nastoje diskreditirati kako VTV tako i osobe povezane s VTV pa čak i one osobe koje s VTV nemaju nikakvu povezanost.

Radi svega navedenog VTV u cijelosti odbacuje sve navode i očite konstrukcije ‘Novosti’ o navodnoj korupciji i pogodovanju, te ističe kako će na pravilan i objektivan način svoje gledatelje i u buduće informirati o svim događajima, dok će se suprotstaviti svim pokušajima nametanja interesa pojedinaca i skupina.’

Slijedom gore navedenog zahtijevamo da bez odlaganja postupite sukladno članku 40., članku 42. stavak 2. i članak 41. stavak 2. i stavak 4. Zakona o medijima, a u svezi s člankom 2. stavak 2. Zakon a o elektroničkim medijima, te objavite ispravak u gore navedenom obliku uvažavajući i ostale odredbe Zakona o medijima vezanih za objavu ispravka.

Ističemo kako je na vašoj stranici objavljivanjem neistinitih, neprovjerenih i nepotpunih informacija kao i neosnovano, samovoljno, te proizvoljno postupanje s istima, nastaje nenadoknadiva šteta u obavljanju djelatnosti, s ljudske, poslovne i moralne strane.

Radi zaštite prava i interesa naše stranke zadržavamo pravo poduzimanja svih pravnih radnji što uključuje pokretanje postupka po osnovi materijalne ali i kazne odgovornosti, protiv svih odgovornih osoba, a u kojem slučaju u konačnici možete očekivati znatno više troškova i ozbiljne posljedice.

S poštovanjem,

Odvjetnički ured Leo Buljat

1/1