>

novosti logo

Kronika Kronika

Čuveni dvorac pred obnovom

Historijska građevina u Baranji napokon bi trebala biti obnovljena: Dvorac Eugena Savojskog, izgrađen 1712. godine, je bio veliko imanje koje se protezalo na više od pola Baranje

Saga oko obnove čuvenog Dvorca Eugena Savojskog u baranjskom mestu Bilje dobila je konkretne obrise. Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i načelnik Opštine Bilje Željko Cickaj potpisali su Sporazum o partnerstvu u ‘Izradi projektno-tehničke i studijske dokumentacije za obnovu Dvorca Eugena Savojskog’. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.216.000 kuna, s time da su 1.883.599 kuna, ili 85 %, sredstva Europske unije, a preostalih 334.000 kuna osigurat će Opština Bilje i Osječko-baranjska županija.

- Dvorac Eugena Savojskog ima bogatu povijest i priču, pa je idealan za turističku ponudu, no potrebno ga je obnoviti i urediti. Prije godinu dana s Hrvatskim šumama potpisali smo ugovor o prijenosu vlasništva na Općinu Bilje i Osječko-baranjsku županiju. Sada smo osigurali sredstva za projektnu dokumentaciju, a nakon njene izrade slijedi prijava projekta na ITU mehanizam – rekao je župan Ivan Anušić. U Opštini Bilje ističu da je dvorac u izuzetno lošem stanju.

Prema rečima Nataše Tramišak, pročelnice Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EU, u roku od dve godine treba se izraditi kompletna dokumentacija i provesti postupci javne nabave. Istovremeno će se izraditi turistička studija koja će dati podatke na koji način dvorac promovisati.

- Vlasništvo nad dvorcem je bio problem za prijavu projekta. Dvorac je bio u vlasništvu Hrvatskih šuma, a Osječko-baranjska županija je još 2007. godine iskazala nameru za njegovu kupovinu kroz pravo prvootkupa kulturno zaštićenog dobra. To je sada rešeno, a Županija i Opština Bilje preduzimaju sve potrebne korake da ga stavimo u funkciju, rekla je Silva Vendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu. Ujedno podseća da se od početka inicijative planiraju budući sadržaji dvorca u vezi lovstva, turizma, vinskog turizma, i prezentacije Parka prirode Kopački rit.

Dvorac je sagradio princ Eugen Savojski u periodu od 1707. – 1712. godine i to kao lovački dvorac na imanju koje je za zasluge u proterivanju Turaka dobio na dar. Iako je jedinstvenog izgleda i okruženja, taj četverokrilni dvorac s unutrašnjim dvorištem i uređenim perivojem, koji je danas zaštićeni spomenik parkovne arhitekture na površini od osam hektara, Eugen Savojski posetio je samo sedam puta.

Iako nema pouzdanih podataka, pretpostavlja se da je autor dvorca austrijski arhitekt Johan Lukas von Hildebrandt. Dvorac Eugena Savojskog je bio veliko imanje koje se protezalo na više od pola Baranje, a postoje i podaci o gostionicama, dodatnim objektima te smještajnim kapacitetima za ljude koji su tu nekada živeli i bili vezani uz dvorac. Ispod samog dvorca nalazili su se prostrani podrumi za smeštaj oko 400.000 litara vina. U samom dvorcu sagrađena je kapela u kojoj je prvo dete kršteno 1721. godine.

Potom je bio sedište kraljevsko-vojvodskog poseda Belja, a vlasnici su se menjali od Dvorske komore u Beču, članova porodice Habsburg preko Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca te Kraljevine Jugoslavije do 1920. godine kada je proglašen državnim dobrom. Od 15. februara njime raspolažu Opština Bilje i Osječko-baranjska županije koje ga nameravaju urediti u multifunkcionalni centar sa sadržajima za turizam i lovstvo, izložbenim prostorima, prezentacijskim dvoranama, informativnim centrom, vinskim podrumom, ugostiteljskim i drugim sadržajima.

1/1