Novosti

Impressum

Izdavač Srpsko narodno vijeće

Za izdavača Milorad Pupovac

Glavna urednica Andrea Radak

Zamjenik glavne urednice Tihomir Ponoš

Izvršni urednici Goran Borković (Portal Novosti), Petar Glodić, Lujo Parežanin

Redaktorice Ana Grbac, Darija Mažuran-Bučević

Kolumnisti Boris Dežulović, Viktor Ivančić, Sinan Gudžević, Boris Rašeta

Redakcija Paulina Arbutina, Jerko Bakotin (urednik Internacionale), Dragana Bošnjak, Milan Cimeša, Zoran Daskalović, Ivica Đikić, Tena Erceg, Dragan Grozdanić, Mirna Jasić Gašić, Nenad Jovanović, Vladimir Jurišić, Anja Kožul, Igor Lasić, Branimira Lazarin, Bojan Munjin, Tamara Opačić, Ivana Perić, Boris Postnikov, Srećko Pulig, Hrvoje Šimičević i Nataša Škaričić

Fotograf Sandro Lendler

Tajnica redakcije Irena Bosnić

Grafički urednici Ivica Družak i Darko Matošević

Dizajn Parabureau / Igor Stanišljević & Tena Križanec, Damir Bralić, Nikola Đurek

Ilustracija naslovnice Luka Duplančić

Tipografija Brioni, Typotheque, Nikola Đurek

Tehnička podrška Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

issn 1849-8957; Ključni naslov: Novosti (Srpsko narodno vijeće. Online)

Podrška Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, National Endowment for Democracy
 

Opći uvjeti korištenja portala Novosti:

Dobrodošli na portal Novosti (www.portalnovosti.com, dalje: Portal), elektroničku publikaciju/online izdanje Samostalnog srpskog tjednika Novosti. Omogućuje vam se korištenje usluga i sadržaja ovog Portala koje je podložno niže navedenim Općim uvjetima korištenja (dalje: Uvjeti). Uvjeti se primjenjuju na sve sadržaje i usluge Portala. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti.

Svi sadržaji (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) objavljeni u tiskanom izdanju Samostalnog srpskog tjednika Novosti i na Portalu vlasništvo su izdavača – Srpskog narodnog vijeća (dalje: SNV).

SNV objavljuje sadržaje u dobroj namjeri te se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili proizaći iz korištenja ili u vezi s korištenjem Portala. SNV nije odgovoran za radnje korisnika i/ili posjetilaca portala, upotrebe i/ili zloupotrebe sadržaja i/ili usluga portala te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisnicima, posjetiteljima ili trećim osobama u vezi s upotrebom, zloupotrebom ili bilo kojim načinom korištenja Portala, sadržaja i usluga.

Korištenjem bilo kojeg dijela Portala te svih njegovih dijelova i podsiteova SNV-a smatra se da su korisnici upoznati s ovim Uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene / i svih povezanih poddomena (dalje: web servis) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i upotrebu web servisa u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/upotrebe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

SNV pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu. SNV pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

Ovi Uvjeti korištenja su važeći od trenutka njihove objave.

SNV zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver zaštićeni su u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske i međunarodnih ugovora. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja SNV-a.

Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija objavljenih u elektroničkoj publikaciji/tiskanom izdanju Novosti, osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim uvjetima:

• U slučaju prenošenja dijela teksta, preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.

• U slučaju integralnog prenošenja teksta, mora proteći najmanje dva dana od njegove objave na Portalu Novosti.

• Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju se objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,

• U slučaju prijenosa sadržaja s digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će primjereno, jasno i vidljivo izdvojen tekst: "Ovdje pročitajte izvorni tekst objavljen na Portalu Novosti, objavljen datum objave na portalu" povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora.

• Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.

• Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.

Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu upotrebu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je SNV. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera, u kojem slučaju SNV ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. SNV ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, SNV pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

SNV je nositelj srodnih prava nakladnika informativnih publikacija te autorskih prava koja pripadaju nakladnicima informativnih publikacija na temelju zakona, pravnog posla ili druge pravne osnove, na novinarskim djelima stvorenim u radnom odnosu i po narudžbi: tekstualna, audio te audiovizualna novinarska djela. SNV je nositelj autorskih i srodnih prava na bazama podataka i računalnim programima, uključujući programerski kod, te na drugim djelima i predmetima srodnih prava stvorenim u radnom odnosu ili po narudžbi. SNV pridržava sva svoja isključiva autorska i srodna prava navedena u ovom odjeljku.

Svako neovlašteno umnožavanje, distribucija i priopćavanje javnosti na bilo koji način te prerada cijelog sadržaja ili bilo kojeg dijela sadržaja na Portalu bez pridržavanja ranije navedenih pravila smatra se povredom autorskih i srodnih prava SNV-a.

SNV pridržava sva svoja autorska i srodna prava na cijelom sadržaju Portala, uključujući metapodatke te nije dopušteno rudarenje teksta, kao ni bilo kakvo korištenje ili zadržavanje podataka prikupljenih rudarenjem.

Pružatelji usluga informacijskog društva dužni su za umnožavanje, informiranje javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti te svako drugo iskorištavanje autorskim i srodnim pravima zaštićenog sadržaja Portala koristiti isključivo u skladu s Uvjetima.

Osoba koja smatra da je SNV povrijedio njena autorska i srodna prava ovlaštena je takvu povredu odmah prijaviti redakciji Portala ili SNV-u koristeći adresu info@portalnovosti.com te označiti koji sadržaj na Portalu smatra spornim. SNV će svaku takvu prijavu odmah razmotriti te će, u slučaju utvrđivanja povrede, u najkraćem roku ukloniti sporni sadržaj.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više