Novosti

Kronika

Дoкaзaнa квaлитeтa

Mинистaрствo пoљoприврeдe РХ успoстaвљa дoбрoвoљни нaциoнaлни сустaв квaлитeтe пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa "Дoкaзaнa квaлитeтa" с циљeм дa у њeгa уђe штo вишe прoизвoђaчa кojи испуњaвajу прoписaнe зaхтjeвe

Large 1

Oznaka proizvoda dodane vrijednosti

Ministarstvo poljoprivrede RH uspostavlja dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta" s ciljem da u njega uđe što više proizvođača koji ispunjavaju propisane zahtjeve. Sustav je osmišljen kako bi se dodatno označili poljoprivredni i prehrambeni proizvodi više kvalitete s naglaskom na dodanoj vrijednosti koja se temelji na načinu proizvodnje ili prerade, na kvaliteti sirovine ili konačnog proizvoda, što utvrđuje kontrolno tijelo objektivnim i mjerljivim kriterijima.

Kako bi se olakšao ulazak proizvođača u taj sustav, on je uspostavljen tako da troškovi certificiranja budu prihvatljivi za financiranje kroz Mjeru 3 Programa ruralnog razvoja, koja pruža i potpore za informiranje i promoviranje što ih provode skupine proizvođača.

Uspostavom nacionalnog sustava Hrvatska se pridružila državama članicama EU koje su također uspostavile takve sustave na zadovoljstvo proizvođača, ali i potrošača kojima je takva oznaka dodatna sigurnost da kupuju domaći proizvod dodane vrijednosti. Ministarstvo poljoprivrede izradilo je i "Vodič o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta", kroz koji se zainteresirani proizvođači mogu informirati o svim koracima postupka i prednostima koje im taj sustav pruža.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više