Novosti

Kronika

Prijave do kraja mjeseca

Objavljen još jedan poziv za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima: Podnosioci moraju paziti na niz uvjeta koje moraju ispuniti zbog stambenog zbrinjavanja

Hobtjys8fuy4kq9elzt3cpg2ifo

Pažnja, birokracija – treba požuriti s prijavama za obnovu 

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Rok za predaju novog ili izmjenu postojećeg zahtjeva koji je predviđen novim Zakonom traje od 1. do 31. januara 2019. što je kraće nego ranijih godina, kada su se prijave mogle podnositi do 15. februara.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti najmom kuće ili stana u državnom vlasništvu (modeli A i C), darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D), darovanjem materijala za obnovu ili nadogradnju kuće u vlasništvu korisnika, odnosno za izgradnju kuće na zemljištu u vlasništvu korisnika (model E), kao i darovanjem neuseljive kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njenu obnovu ili rekonstrukciju (model B).

Uslovi za podnošenje prijave su isti kao prethodnih godina: stranka i članovi njene obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu mogu ostvariti pravo pod uslovom da u vlasništvu nemaju drugu useljivu kuću ili stan na području Hrvatske ili u drugim zemljama u kojima su boravili, te da ga nisu prodali ili otuđili na neki drugi način najmanje 15 godina prije podnošenja prijave, odnosno da nisu ostvarili pravo na status zaštićenog najmoprimca tj. pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti i osoba koja je vlasnik ili suvlasnik useljive kuće ili stana na potpomognutim područjima pod uslovom da je stambena površina za 30 posto manja od one na koju bi imao pravo. Ali ako ima vlasništvo na kući ili stanu izvan područja primjene zakona, bez obzira na stambenu površinu ne može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje.

Pravo na prijavu nemaju ni osobe koje su pravomoćno osuđene za niz krivičnih djela. Kako je navedeno, uz prijavu za stambeno zbrinjavanje na obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Ureda, koja se podnosi nadležnom uredu državne uprave u županiji, moraju se priložiti fotokopije osobne iskaznice i dokazi o ispunjavanju uslova za bodovanje prijave, zavisno od kriterija po kojem se boduje.

Za predškolsku djecu treba priložiti izvadak iz matične knjige rođenih, a za djecu na redovnom školovanju odgovarajuću potvrdu. Prilaže se i obračunska isprava za isplatu plaće ili dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove porodice koji nisu na redovnom školovanju, uvjerenje o prebivalištu za sve osobe na prijavi i dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice.

- Prijava koja se podnosi na obrascu mora sadržavati ime i prezime podnosioca prijave, kao i ime i prezime svih članova porodice za koje se podnosi prijava, broj OIB-a podnosioca prijave i svih članova obitelji, odnosno JMBG ako ga podnosilac prijave posjeduje, adresu prebivališta i/ili boravišta, ime i prezime opunomoćenika za primanje pismena i njegovu adresu ako stranka živi u inozemstvu, naznaku i opis modela stambenog zbrinjavanja koji se traži kao i vlastoručni potpis podnositelja prijave, ističu u DUOSZ-u.

Zahtjevi koji su uvršteni na liste prvenstva u 2018. a u kojima nije počeo postupak, prenose se na liste prvenstva za 2019. godinu na kojima im se, zavisno od broju bodova, ponovo određuje mjesto.

Prijava se podnosi od 1. do 31 januara nadležnom uredu državne uprave u županiji koji ju rješava u prvom stupnju, a do 15. marta objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči. Primjedbe se mogu podnijeti u roku od osam dana od objave i razmatra ih nadležni ured državne uprave, nakon čega pisanim putem obavještava podnosioca. Ako se tokom postupka ustanovi da je podnosilac dao netočne podatke, gubi mjesto na listi prvenstva koje je postigao na osnovu tih podataka.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više